Oekraïne heeft geen associatieverdrag nodig maar neutraliteit

Oekraïne blijft een verdeeld land – en is het best gediend met een neutrale positie tussen Rusland en het Westen, bepleit Anine van der Ree, D66-stemmer en fiscaal adviseur.

GeenPeil is bezig driehonderdduizend handtekeningen te verzamelen voor een raadgevend referendum over het associatie- en vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Ze hadden geen beter verdrag kunnen kiezen voor een referendumverzoek.

Het verdrag zelf is inderdaad slaapverwekkend, maar de consequenties ervan voor Oekraïne zijn zo groot – een oorlog met inmiddels achtduizend doden, twee miljoen vluchtelingen en vijf miljoen mensen die zijn aangewezen op humanitaire hulp – dat we ons moeten afvragen of het voor Oekraïne wel zo goed is als we allemaal hopen.

In de geopolitieke beschouwing “Ukraine, on the edge of empires” (2010) noemt George Friedman van Stratfor Oekraïne van cruciaal belang voor Ruslands nationale veiligheid. Rusland zou het daarom, ongeacht de goede relatie met Europa, nooit toestaan dat Oekraïne in de invloedsfeer van Europa zou komen. Natuurlijk kunnen we volhouden dat de oorlog niet onze schuld is en dat Rusland maar moet stoppen de rebellen in het oosten van het land te voorzien van wapens en manschappen. Maar wat als Rusland Oekraïne koste wat kost buiten de invloedsfeer van de Europese Unie wil houden?

Een argument dat door de regering en het parlement wordt genoemd om voor het associatieverdrag te stemmen, is dat een overgrote meerderheid van het Oekraïense volk voor aansluiting bij de EU zou zijn. Dat zou inderdaad een zeer goede reden zijn om, ondanks de omstandigheden, voor het verdrag te stemmen, ware het niet dat de waarheid anders blijkt te liggen.

De bewering is vooral gestoeld op de parlementaire verkiezingen in oktober 2014 waarbij de pro-EU partijen een grote meerderheid behaalden. Echter, in het oosten van het land konden 3,2 miljoen mensen vanwege de oorlog feitelijk niet stemmen. Daar zitten traditioneel de meeste stemmers die geen aansluiting willen bij de EU. De parlementsverkiezing kan dus niet echt als representatief worden beschouwd.

Lees verder op de Volkskrant