Nederlandse netneutraliteit dreigt te verdwijnen door EU

Minister Henk Kamp van Economische Zaken is “zeer teleurgesteld” dat het niet is gelukt om met andere Europese lidstaten overeenstemming te bereiken over het beschermen van netneutraliteit binnen de EU.

Dat zei hij donderdag in de Tweede Kamer. In Nederland is netneutraliteit al gegarandeerd. Dat betekent dat alle soorten internetverkeer gelijk moeten worden behandeld door providers; zij mogen niet discrimineren tussen verschillende diensten.

Het Europees Parlement stemde vorig jaar voor het invoeren van een soortgelijke netneutraliteit in heel Europa. De telecomministers van de lidstaten kunnen het in de Europese Raad echter niet eens worden over dat voorstel.

Volgens Kamp steunden in eerste instantie “zeven à acht” landen de Nederlandse versie van netneutraliteit, maar bleven uiteindelijk alleen Duitsland en Nederland over. Met name in Zuid-Europa was er weerstand tegen de maatregel.

“Ik geloof dat de keuze die nu gemaakt is de verkeerde keuze is”, zei Kamp. “Ik bespeur in de Kamer teleurstelling over wat er in de ontwerpverordening staat en ik moet zeggen: bij mij is dat nog het dubbele van wat de Kamerleden hebben verwoord. Ik ben zeer teleurgesteld daarin.”

Het compromisvoorstel van de Europese Raad moet nog worden overlegd met de Europese Commissie en het Parlement. “We moeten proberen daar nu het resultaat te bereiken dat we tot nu toe in het overleg tussen de lidstaten niet hebben kunnen bereiken”, zei Kamp.

Hij zei het liefst een Europa-brede netneutraliteit te willen zekerstellen, maar als tweede optie te willen zorgen dat Nederland in ieder geval zelf de vrijheid houdt om een strenge netneutraliteit te handhaven. Met het voorstel dat nu uit de Europese Raad komt zou de Nederlandse netneutraliteit verdwijnen.

Bron: Nu

Netneutraliteit is Talibanachtige ontwikkeling

Aldus Gunther Oettinger, de Eurocommissaris voor Digizaken. Hij noemt de strijd voor netneutraliteit een Talibanachtige ontwikkeling. Vooral in Duitsland, waar het volgens Oettinger helemaal mis gaat.

Oettinger liet zich op bezoek bij de Duitse minister van Financiën laatdunkend uit over “de internetcommunity, en de Piraten” in zijn geboorteland, die “Talibanachige ontwikkelingen” nastreven, zoals een uniforme netneutraliteit in Europa. Onder meer The Register heeft dat opgepikt.

De Europese ministers die in hun land belast zijn met telecomzaken hebben vorige week een verwaterde versie van een nieuw netneutraliteitsvoorstel aangenomen. Met dat voorstel kan nog alle kanten op worden gegaan, het geeft telco’s nog steeds de kans diensten voorrang te geven boven ander internetverkeer. Volgens Oettinger brengt strikte netneutraliteit de levens van mensen in gevaar.

Hij haalt een voorbeeld aan waar gebruik van populaire diensten die veel dataverkeer genereren (bijvoorbeeld YouTube) in de weg kan zitten van “data die een verkeersongeluk moeten voorkomen”. In welk scenario dat dan kan gebeuren, blijft vaag. Het doet denken aan de uitlatingen van Nokia vorige week, dat stelde dat netneutraliteit de ontwikkeling van de zelfrijdende auto in de weg staat.

Tja…

Bron: Webwereld

De VS neemt netneutraliteit aan. En de EU?

Het internet ontploft! Driewerf hoezee handjes in de lucht! De Verenigde Staten gaan ook netneutraliteit waarborgen! Iedereen blij natuurlijk en de ogen zijn nu gericht op Europa! Daar barst nu namelijk de strijd los voor echte netneutraliteit.

Na jaren van overleg, speculatie en activisme, is het dan zo ver: de Federal Communications Commission, de instelling die in de VS telecommunicatie reguleert, heeft met een 3-2 meerderheid regels aangenomen die netneutraliteit in de VS moeten garanderen. De ‘Open Internet Order’ gaat internet providers reguleren als ‘common carriers.’ Dat betekent dat ze aan zware eisen moeten voldoen. Zo stelt de FCC dat er geen ‘paid prioritization’ (het tegen betaling voorrang verlenen aan diensten) of blokkeren van content mag plaats vinden, en dat ‘fast lanes’ dus uit zijn gesloten. Wat er precies in het voorstel staat, moet nog blijken – de 600 pagina’s moeten nog verschijnen. Vooralsnog ziet het er erg goed uit.

Omdat er nog geen definitieve tekst is, wordt dat meteen aangegrepen om druk te zetten op Europa. Zo zegt Vodafone (zoals bekend geen fan van netneutraliteit) dat zij begrijpen dat ‘fast lanes’, ‘specialized services’ en ‘zero rating’ gewoon zijn toegestaan in de VS. Dat is een flauwe spin die bedoeld is om voor die punten te lobbyen in Europa. “Als het in de VS óók mag, kunnen ze het toch gewoon in Europa ook toestaan?”

In Europa is namelijk nog niets zeker. De Commissie had in 2013 een slecht voorstel gedaan voor een verordening. Die tekst was slecht en daarna heeft het Europees Parlement in 2014 gelukkig die gaten gedicht. Vervolgens heeft de Raad de afgelopen maanden vergaderd om tot een standpunt te komen. Dat bleek erg lastig. Uiteindelijk is van de lange verordening nog een korte tekst overgebleven die alleen nog roaming en netneutraliteit regelt. Deze week wordt verwacht dat de Raad een tekst aanneemt die lijkt op het laatste voorstel. Dat lijkt uit te monden in ‘verwaterde netneutraliteit.’

De tekst is zoveel veranderd dat er alleen nog maar onduidelijkheid overblijft. Zo is er geen duidelijke bepaling over wanneer diensten met een bepaalde kwaliteit voorrang mogen krijgen en om wat voor diensten dat gaat. Zo laat het voorstel heel veel ruimte voor internetproviders om overeenkomsten aan te gaan over diensten met een bepaalde kwaliteit.

Lees dit artikel van Floris Kreiken verder op Bits of Freedom

Europese netneutraliteit opnieuw ter discussie

Het voorstel van eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) voor Europese netneutraliteit wordt herzien, waardoor netneutraliteit opnieuw ter discussie staat.

Dat blijkt uit gelekte documenten van de Raad van de Europese Unie, die door European Civil Digital Rights, de Europese waakhond voor digitale rechten, zijn gepubliceerd.

In april van dit jaar stemde het Europees Parlement in met een voorstel van Kroes voor Europese netneutraliteit, dat tevens een einde aan roamingkosten binnen Europa maakt. Netneutraliteit bepaalt dat providers geen diensten of toepassingen op het internet mogen belemmeren. Alle data moeten gelijk worden behandeld.

Nadat het Europees Parlement over het plan heeft besloten, buigt de Raad van de Europese Unie zich over het voorstel. De Raad van de Europese Unie, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese landen, wil naar verluidt het voorstel herzien en wijzigingen doorvoeren.

Uit de gelekte documenten blijkt dat de Raad van de Europese Unie belangrijke aanpassingen wil doorvoeren in het huidige voorstel, waarbij het wegens “noodzakelijke flexibiliteit” mogelijk moet worden om internetdiensten te laten “blokkeren, vertragen, veranderen of stopzetten”.

Daarnaast is in het herziende voorstel de term netneutraliteit minder duidelijk gedefinieerd en wordt er weer ruimte geboden voor “gespecialiseerde diensten” die voorrang zouden kunnen krijgen op het internet.

Ook het afschaffen van roamingkosten in Europa zou opnieuw ter discussie staan.

Lees verder op Nu