Van wie is dit land?

Nederland heeft fouten gemaakt bij de besluitvorming rond de verbreding van de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven. Volgens het EU-hof had Nederland veel beter moeten zoeken naar alternatieven toen bleek dat de aanleg van de snelweg negatieve gevolgen zou hebben voor de natuur. Daarna had Nederland pas maatregelen mogen treffen voor natuurcompensatie.

Dat stelt het Europees Hof van Justitie donderdag in een vonnis over deze zaak. De Raad van State vroeg uitleg aan het hof over een Europese richtlijn over aantasting van beschermd natuurgebied en natuurcompensatie.

Nederland heeft direct bij aanvang besloten dat de schade aan de natuur door de verbreding van de snelweg gecompenseerd zou worden door de aanleg van een nieuw natuurgebied. Hierover zegt het EU-hof nu dat dit niet de juiste volgorde was. Nederland heeft onvoldoende de schade aan de natuur in kaart gebracht en niet gezocht naar alternatieven. Bovendien wijst het EU-hof erop, dat de effecten van het nieuwe natuurgebied pas later merkbaar en onzeker zijn.

Het is nu aan de Raad van State om juridische gevolgen te trekken uit het vonnis van het EU-hof. Zo kan de Raad van State beslissen het besluit om de A2 te verbreden te vernietigen.

In het ergste geval bepaalt de rechter dat de voltooide derde rijstrook dicht moet, voorspelt een bezorgde gemeente Vught.

Lees verder op de Telegraaf