Timmermans wil tachtig wetsvoorstellen schrappen

De Europese Commissie wil volgend jaar tachtig reeds ingediende wetsvoorstellen schrappen. Die zijn volgens Europees Commissaris Timmermans (Betere Wetgeving) overbodig, stuiten op weerstand in de lidstaten of sporen niet met de prioriteiten (banen, groei) van de Commissie.

Milieugroeperingen reageren kritisch omdat voorstellen voor betere luchtkwaliteit en hergebruik van grondstoffen het slachtoffer zijn van Timmermans snoeidrift.

De Commissie presenteert haar werkprogramma 2015 volgende week woensdag, maar een concept lekte donderdag uit. Naast tachtig voorstellen die van tafel moeten, komt de Commissie met 23 nieuwe initiatieven. Het gaat onder meer om het eerder gelanceerde Europese Investeringsplan van 315 miljard euro en suggesties om het economisch en financieel beleid van de eurolanden verder op elkaar af te stemmen.

In de introductie bij het werkprogram benadrukt Timmermans dat deze Commissie een breuk met het verleden wil: ‘We willen andere dingen doen en de dingen anders doen.’ Om het vertrouwen van de burger terug te winnen, moet de EU leveren waar de burger om vraagt. Voor de Commissie betekent dat ook: snoeien in de ruim vierhonderd liggende wetsvoorstellen.

Opvallend is het schrappen van een voorstel om de luchtkwaliteit te verbeteren (minder fijnstof). De Commissie belooft op termijn met iets anders te komen, maar laat in het midden met wat. Ook wil ze een reeks wetsvoorstellen intrekken die het hergebruik van afval stimuleren en de stort van rest-afval verminderen. Volgens Timmermans zijn de lidstaten dermate verdeeld over deze plannen dat een akkoord niet haalbaar is.

Dat laatste noemt GroenLinks-europarlementariër Eickhout ‘een grove leugen’. Hij wijst erop dat de afvalplannen pas medio dit jaar zijn ingediend door de vorige Commissie. ‘Het Europees Parlement heeft er nog niet eens over gesproken en ondanks de korte tijd zijn elf lidstaten het er al mee eens. Timmermans liegt als hij zegt dat een akkoord onhaalbaar is. Laat hem de moed hebben om te zeggen: ik vind die ecologische plannen gewoon onzin.’

Lees dit artikel van Marc Peperkoorn verder op de Volkskrant