Nadere blik op het Amerikaanse onderzoek naar GeenPeil

Op 16 januari jl. publiceerde The Telegraph een artikel waarin gesuggereerd werd dat Amerikaans onderzoek zal gaan plaatsvinden naar Russische invloeden in Europa en het Referendum op 6 April a.s. Dit onderzoek wordt in opdracht van het Congres uitgevoerd door National Intelligence onder leiding van directeur James Clapper.

Een eerder bericht hierover liet al zien dat dit onderzoek een politieke lading lijkt te hebben. Nader onderzoek lijkt dat te bevestigen. Aan de hand van een tijdlijn én reeds publiekelijk bekende informatie komt het beeld naar voor dat de basis van het artikel inderdaad een politiek doel in zich lijkt te dragen. Allereerst worden de gebeurtenissen die van belang zijn in chronologische volgorde geplaatst. Daarna volgt een analyse van het Telegraph artikel van 16 januari 2016, waarna een vaststelling van feiten volgt om vervolgens te concluderen dat hier met redelijke mate van zekerheid een politiek gekleurde boodschap inzit. Laat ons beginnen met de tijdlijn om een helder overzicht te krijgen van de gebeurtenissen.

De Russen komen

Deze uitspraak stamt nog uit de Koude Oorlog en de ideologische geïnspireerde detente tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten van Amerika.

Die spanning lijkt terug van weggeweest. Rusland dat ‘zomaar’ Oekraïne uit elkaar wil trekken en ‘zomaar’ Syrië ondersteunt. Binnen dat frame, ‘de Russen komen’, wordt ook, weer, ouderwets politiek bedreven. Zo is er ‘ophef’ over Amerikaans onderzoek Russische veiligheids- en inlichtingendiensten en hun destabiliserende werking in Europa. Dat is hoe veiligheidsdiensten over het algemeen werken, ook de Amerikaanse. Deze algemene bekendheid wordt nu als nieuws gebruikt in het democratische proces binnen Nederland. Dat is een kwalijke zaak. Zeker omdat inhoudelijk niets bekend is, anders dan geruchten.

Sinds 1 Juli 2015 is het mogelijk in Nederland om een referendum aan te vragen over een wet, mits een dergelijke aanvraag niet om gewichtige redenen is uitgesloten. Een trias van organisaties, Burgercomité-EU, Geenstijl en Forum voor Democratie hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om een referendum over de Associatieovereenkomst van de EU met Oekraïne aan te vragen. Dat is gelukt. Wat u ook van dit initiatief moge vinden, het bestaat en is in onze realiteit aanwezig. Op 6 April gáán mensen stemmen.

Dat dit tegen het zere been van den Haag is moge ook duidelijk zijn. De oproepen om niet te gaan stemmen, dat stemmen zinloos is, dat dit het verkeerde onderwerp is, de onwil om voldoende geld vrij te maken, de gemeenten die hierop anticiperen en deels daardoor gedwongen het aantal stemhokjes verminderen, allen zijn het voorbeelden die duidelijk maken wat de grondhouding van de politiek is.

Lees dit uitstekende artikel van Willem Cornax verder op zijn website