Farshad Bashir (SP): meesterzet met Pikettybelasting

Kapitalisten, dat wil zeggen mensen met vermogen, hoeven in Nederland maar een schijntje vermogensbelasting te betalen, namelijk 1.2 procent belasting, waarbij de toename van het vermogen ook nog op een fictieve manier wordt berekend.

Zoals Piketty laat zien in zijn monumentale boek ‘Kapitaal in de 21e eeuw’ neemt het vermogen van de superrijken nog veel sneller toe dan het vermogen van de ‘gewone’ rijken. Dat weet de PvdA natuurlijk ook en hun politiek leider, Diederik Samson, heeft al diverse malen gezegd dat de rijken meer belasting moeten gaan betalen.

Welnu, zo dacht Farshad Bashir van de SP, daar kunnen we direct een begin mee maken, we verhogen het tarief voor mensen met een vermogen groter dan een miljoen euro (waaronder PvdA-lid en salonsocialist Willem Vermeend) van 1,2 procent naar 1,9 procent. De vermogensbelasting wordt daarmee eerlijker en het is eenvoudig in te voeren.

Probleem voor de PvdA, want coalitiepartner VVD wil dat tarief helemaal niet verhogen. Wat zegt dus de belastingspecialist van de PvdA in de Kamer, Ed Groot?

Lees deze column van Harrie Verbon verder op Over slechte en goede mensen

Achterhoedegevecht euro-wensdenkers begonnen

De euro werkt groeivertragend en vergroot het risico dat zwakkere eurolanden de sterkere mee de afgrond in sleuren. Het begin van het einde van de eenheidseuro is in zicht, aldus gastauteur Jean Wanningen.

Econoom Harrie Verbon stelde recent in de Volkskrant dat de one-size-fits-all wisselkoers- en rentestructuur van de euro een oplossing van de europroblematiek in de weg staat.”Volgens hem zouden we daarom bijvoorbeeld de eurozone beter in drie muntzones (Noord, Midden en Zuid) op kunnen knippen. En als we de euro toch willen behouden, verwijst Verbon naar ‘The Matheo Solution (TMS)’ van euro-researcher André ten Dam, waarbij nationale valuta als rekeneenheden worden geïntroduceerd parallel aan (de rekeneenheid van) de euro. Politicoloog Meindert Fennema reageerde – als door een wesp gestoken – vervolgens dat Verbon’s stellingen ‘gelul’ zouden zijn. De vraag dringt zich op of de stellingen van Verbon nu inderdaad ‘gelul’ zijn of gewoon voortkomen uit ‘gezond verstand’?

Lees verder op Follow The Money