Europrop

Hoe ‘factcheck-proof’ is de propaganda van de eurofielen?

In mijn verslag van de behandeling van het Burgerinitiatief door de Tweede Kamer eerder dit jaar schreef ik:

Enkele woordvoerders konden het niet laten om onzin-argumenten te debiteren ter staving van de vermeende zegeningen van de Europese Unie. Ik heb er drie voor u genoteerd:

1. Nederland is gebaat bij de EU want we verdienen ons geld voor een groot deel in Europa.

2. Toen we de gulden nog hadden werd onze monetaire politiek ook al bepaald in Frankfurt (toen de Bundesbank, nu de ECB).

3. Als we net als Noorwegen en Zwitserland buiten de EU zouden staan en alleen op onderdelen de EU volgen, dan zouden we ons moeten onderwerpen aan regels waarover we zelf niet mogen meebeslissen.

Waarom dit onzin is? Daar kom ik te zijner tijd op terug. In de tussentijd mag u zelf de antwoorden bedenken. En reken maar dat we deze uitspraken steeds vaker zullen tegenkomen naarmate 22 mei, de datum van de verkiezingen voor het Europees parlement, dichterbij komt.

Gisteren werd ik door de uitspraken van Alexander Pechtold en Sophie in ’t Veld (D66) in de Volkskrant, en een eerste commentaar hierop op deze site, herinnerd aan mijn toezegging. Dus bij deze dan.

Nederland is gebaat bij de EU want we verdienen ons geld voor een groot deel in Europa.

Pechtold zegt het in de Volkskrant zo:

Driekwart van de Nederlandse export gaat naar landen binnen Europa, daar verdienen we 120 miljard euro per jaar mee, 7.000 euro per Nederlander.

Klopt dit?

Lees deze column door Hans Roodenburg verder op De Dagelijkse Standaard