Het is Europadag, maar wat valt er eigenlijk te vieren?

Precies 64 jaar geleden werd de kiem gelegd voor de Europese Unie. Toen, vlak na de oorlog, durfde Nederland zich keihard op te stellen.

Sinds 1985 is 9 mei Europadag, een slechts in de Europese wijk van Brussel opgemerkte feestdag: de Europese ambtenaren hebben dan vrij. Alle pogingen om er ook in de lidstaten cachet aan te geven, zijn mislukt.

Maar waarom is 9 mei Europadag? Op 9 mei 1950 legde de Franse minister Robert Schuman (1886-1963) op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Parijs een verklaring af tegen inderhaast opgetrommelde journalisten.

Het was een tekst over verzoening met de oude vijand Duitsland en het onder supranationaal toezicht brengen van de Frans-Duitse kolen- en staalindustrie. Door die grondstoffen voor oorlogswapens onder internationaal gezag te plaatsen, kon vrede worden georganiseerd.

De man achter de tekst was de Franse topambtenaar Jean Monnet.

Lees dit artikel van Carla Joosten verder op Elsevier