Feit: VVD, PvdA, D66 en GroenLinks belazeren hun achterban met het EU-pensioenakkoord

Normaal gesproken spinnen politieke partijen het publiek helemaal duizelig met persberichten, promootjes en posters van hun belangwekkende besluiten. Zo NIET bij het EU pensioenakkoord van vorige week, waarmee 1200 miljard euro verplicht afgedragen Nederlands spaargeld haastig onder een EU richtlijn wordt ondergebracht. Maar in tegenstelling tot juichende berichten over het fantastische EU voorzitterschap (of over de gejatte fiets van Van der Steur), ditmaal geen trotse communiqués, geen media-optredens over het historische akkoord en ook de twitteraccounts van verantwoordelijke Kamerleden zwijgen in alle talen over het pensioenverhaal. Zouden ze soms zelf niet vinden dat ze iets heel belangwekkends hebben geregeld voor ons, de kiezers en de burgers? We proberen per mail al een paar dagen antwoord te krijgen van de pensioenwoordvoerders, maar behalve wat ontwijkende antwoorden van de PvdA blijft het stil bij VVD, D66 en GroenLinks, de overige partijen die instemden met de zogenaamde IORP-II richtlijn. Nou, dan slaan we er de verkiezingsprogramma’s maar eens op na, misschien vinden we daar onze antwoorden. Wat beloofden deze partijen aan hun kiezers, en wat blijft daarvan over na hun instemming met de EU pensioenrichtlijn? U mag 1 keer raden voor het antwoord, dat voor alle vier de partijen hetzelfde is…:

Lees verder op GeenStijl

Jetta Klijnsma verkoopt uw pensioen in Brussel

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft woensdag ingestemd met een nieuwe EU-richtlijn voor pensioenfondsen. De VVD, PvdA, D66 en GroenLinks stemden van harte in, want ALLES dat geregeld wordt door de EU is natuurlijk beter! En ondanks dat het over zoiets belangrijks gaat als uw pensioen, aarzelt men niet om over letterlijk één nacht ijs te gaan.

Aan de stemming ging een bizar ondemocratische toestand vooraf. In Brussel werd in het geheim onderhandeld over de nieuwe pensioenrichtlijn (IORP-2), en gisterenavond werd het resultaat pas toegankelijk voor Tweede Kamerleden terwijl het al wel beschikbaar was. Naast deze onnodige geheimzinnigheid, kregen de Kamerleden nog niet eens 24 uur de tijd voor het beoordelen van de 100 bladzijden tekst. Terwijl het hier nota bene gaat om 1400 miljard euro Nederlands pensioegeld. En uiteraard bijna niets in de media, want die willen u pas graag informeren als de handtekeningen al gezet zijn. Er zou namelijk anders misschien verzet georganiseerd kunnen worden en dat moeten we niet hebben met zaken die in Brussel worden uitgeruild, dat is weliswaar democratisch maar veel te lastig net als referenda en daar houdt Juncker niet van.

Het besluit dat donderdag in Brussel wordt voorgelegd ter goedkeuring door regeringsleiders (hamerstuk), kan niet op ieders goedkeuring rekenen. Het CDA maakt zich grote zorgen over de zeggenschap van DNB. “Het wordt makkelijker voor fondsen om te verhuizen naar een ander land. Daar hebben wij grote moeite mee”, zegt Kamerlid Pieter Omtzigt.

Hij diende daarom woensdag een motie in om de Europese richtlijnen een halt toe te roepen.

Maar deze kreeg geen steun van een meerderheid. Naast regeringspartijen VVD en PvdA, stemden D66 en GroenLinks daar niet mee in.

Er verdwijnt volgens Omtzigt nog meer zeggenschap voor Nederland. Bij een voorgenomen verhuizing van een pensioenfonds naar het buitenland moet DNB een advies geven aan de toezichthouder in dat betreffende land. Een negatief advies, bijvoorbeeld omdat het toezicht niet in orde is, kan vervolgens worden aangevochten bij de rechtbank in dat land. Op dit moment heeft DNB nog een veto (artikel 83 Pensioenwet).

“Daarmee verdwijnt er een enorm slot op de deur. Een pensioenfonds kan in een land gaan zitten waar het toezicht slap is en vervolgens te veel pensioen uitkeren. Op de lange termijn komt zo’n fonds dan in de problemen. Voor welk probleem is dit een oplossing?”, vraagt Omtzigt zich over de richtlijnen af.

Saillant detail: De Duitse “Unterstützungkassen” vallen niet onder de nieuwe richtlijn.

Lees hier de onderhandelingsteksten

Voor de nodige achtergrond lees dit uitstekende artikel van Jean Wanningen uit 2014

UPDATE DONDERDAG 22:30

Mevrouw Klijnsma vond het vandaag niet nodig om de vragen van Tweede Kamerleden over zo’n belangrijk onderwerp als de pensioenrichtlijn te beantwoorden, hoewel de voltallige Kamer daar om verzocht heeft. Wederom niet netjes en respectloos, maar zolang de regeringspartijen VVD en PvdA dit gedogen is daar niets tegen te doen. De regeringsleiders van de EU zijn vandaag al akkoord gegaan, al moet er formeel nog gestemd en getekend worden.

De Pensioen-unie (die er eerlijk waar echt noooooit zou komen) is er!

Een controversiële deal over een pensioenfondsrichtlijn voor alle lidstaten van de Europese Unie (EU) ligt klaar om ondertekend te worden in Brussel. De europarlementariërs die over het akkoord hebben vergaderd, willen de overeenkomst pas bekendmaken na het EU-referendum in Groot-Brittannië. Dat bevestigen verschillende politici en woordvoerders tegen elsevier.nl.

Het gaat om de IORP II-richtlijn, waardoor Nederlandse pensioenfondsen onder het arbitraire toezicht van andere landen mogen staan. ‘Gezien de enorme maat van deze fondsen en de verwaarloosbare regels in sommige EU-staten, is dit zeer zorgelijk,’ zegt een criticus van de richtlijn. Volgens ingewijden betekent het ook dat Europeanen makkelijker hun pensioen kunnen optellen als zij die in verschillende lidstaten hebben opgebouwd.

Daarnaast zou het akkoord het aantrekkelijker en makkelijker maken voor Nederlandse pensioenfondsen om zich te vestigen in andere landen, waar het toezicht minder streng is dan in Nederland. ‘Nederlandse fondsen zijn veel groter dan in veel andere landen, dus we krijgen weinig terug als ze vertrekken.’ De pensioenfondsen in Nederland beheren een totale waarde van zo’n 1.200 miljard euro. Critici van de deal zijn dan ook bang voor een enorme kapitaalvlucht door de nieuwe wetgeving.

Officieel zeggen de leden van de parlementaire commissie economische en monetaire zaken van de EU, die over de deal gaan, dat er kritisch naar het concept van de overeenkomst moet worden gekeken en dat de politici nog niet unaniem zijn. Roberto Gualtieri, zei gisteravond na afloop van het overleg dat de europarlementariërs ‘dichtbij een akkoord komen’.

Die lijn houden ook woordvoerders aan, maar andere bronnen beweren dat de deal een voldongen feit is. ‘Het akkoord ligt helemaal klaar,’ zeggen twee verschillende ingewijden tegen elsevier.nl.

Lees verder op Elsevier
Lees ook dit artikel op 925

Regering passeert parlement inzake pensioenen

Gerommel aan het pensioenfront. Binnen de EU zijn pensioenen hoofdzakelijk een nationale bevoegdheid. Ze zijn onderdeel van het arbeidsrecht en sociale zekerheid en over die beleidsterreinen gaan de nationale lidstaten. Echter een nieuwe Europese richtlijn beoogt een forse volgende stap te zetten naar een Europese pensioenmarkt.

Het standpunt van de Nederlandse regering en het parlement ten aanzien van de pensioenen is in het verleden altijd geweest: dat is een nationale kwestie, waar Brussel zich niet mee moet bemoeien. Maar sinds PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) verantwoordelijk is voor het pensioenbeleid, lijkt dat standpunt te wankelen. Dit blijkt uit de recente ontwikkelingen rondom het pensioendossier.

Wat zijn de feiten? Al in 2010 heeft de Kamer ‘nee’ gezegd tegen nieuwe pensioenrichtlijnen uit Europa. Sterker, zij deelde een ‘gele kaart’ uit, want het betrof een nationale kwestie. Er kwam ook een behandelvoorbehoud, maar het lijkt erop dat de regering een diepgaand debat over deze kwestie uit de weg wil gaan. In een eerdere motie had CDA pensioenwoordvoerder Omtzigt er al bij de Nederlandse regering op aangedrongen dat dit onderwerp belangrijk genoeg was voor een zogeheten ‘gele kaart procedure’, aangezien de plannen niet voldoen aan de eis, dat het Nederlandse stelsel allereerst een nationale verantwoordelijkheid is en het voorliggende voorstel dus de subsidiariteitstoets niet haalt. Uit eerdere afspraken was bovendien gebleken dat de regering geen verdere stappen mocht zetten zonder daarover de Kamer te informeren wat er verandert in eventuele nieuwe voorstellen. Brussel wil echter nieuwe Europese pensioenrichtlijnen invoeren en komt met een compromisvoorstel. Op 28 november ontvangt staatssecretaris Klijnsma dat betreffende ‘compromis’ uit Brussel, waar ze namens Nederland over heeft onderhandeld. Maar ze stuurt dat aangepaste compromis vervolgens pas zes dagen later, op donderdagmiddag 4 december, naar de Kamer. Daarvoor deed ze eerst een persbericht uitgaan met als titel “Brussel komt Nederland tegemoet op pensioenrichtlijn”, daarmee de indruk wekkend een politiek succesje te hebben geboekt. Het blijft tamelijk vaag waarin Brussel Nederland dan tegemoetgekomen zou zijn.

Lees dit artikel van Jean Wanningen verder op Follow The Money