Brussel speelt voor Sinterklaas in Bulgarije

Vandaag maakte de Europese Commissie bekend dat het voor deze mandaatperiode € 7,6 miljard uit de cohesiefondsen, € 2,3 miljard uit Landbouwfonds en € 88 miljoen uit Visserijfonds beschikbaar stelt aan Bulgarije.

Ruim tien miljard euro voor de Bulgaren, de vlag kan daar uit! Mind you, als we deze bedragen zouden projecteren op het Nederlandse levenspeil dan kunnen we dit met een factor acht tot negen vermenigvuldigen. Dan heeft u een idee om welke enorme bedragen het hier gaat voor het land. Nogmaals, het betreft hier uiteraard geen jaarlijks bedrag, maar voor de totale huidige zevenjaars mandaatperiode, die loopt van 2014 tot 2020. Maar dan nog, het Bulgaarse BBP bedraagt nog geen veertig miljard euro ($53 mrd is bij huidige euro-dollar koers € 39,6 mrd). De EU besluit dus om een bedrag van ruwweg een kwart van dat BBP te schenken aan een straatarm en door-en-door corrupt land.

De werkloosheid in Bulgarije ligt met bijna twaalf procent van de beroepsbevolking iets boven het Europese gemiddelde en is nagenoeg gelijk aan het eurozonegemiddelde. Problematischer is, dat maar liefst een derde van de jeugd tot 25 jaar zonder werk zit en dat de langdurige werkloosheid een flink stuk boven het Europese gemiddelde ligt. Waar moet de Bulgaarse jeugd naartoe? Naar andere EU-lidstaten natuurlijk. Vooral Groot-Brittannië en Duitsland schijnen in trek te zijn bij de Bulgaarse jeugd, maar ook Nederland ontkomt er niet aan. Dat is het gevolg van het Open Grenzen beleid van de EU.

Waar gaat het geld naartoe?

Lees deze column van Jean Wanningen verder op De Dagelijkse Standaard

Bankrun Bulgarije of geopolitieke strijd om de macht?

Hoe zit het eigenlijk met die ‘bankrun’, vorige week in Bulgarije? Een handigheidje om de EU € 1,7 miljard afhandig te maken of is er meer aan de hand?

Via vaste DDS-lezer Maarten, die zelf in de Bulgaarse hoofdstad Sofia woont en dus kan putten uit waarnemingen uit eerste hand, is er een geopolitieke strijd gaande tussen de VS en de EU aan de éne, en Rusland aan de andere kant. Die geopolitieke strijd gaat om (toekomstige) olie en gasleveranties vanuit Rusland via de aan te leggen ‘South Stream’ en dus indirect om de macht en controle over Bulgarije. Volgens Maarten gaat het om de vraag wie er de baas gaat zijn over Bulgarije: Brussel of Moskou. Mijn allereerste reactie hierop is: en de Bulgaren zelf dan? Horen die niet de baas te zijn over hun eigen land? Naïeve gedachte natuurlijk, want in dit straatarme en (dus) door-en-door corrupte land is altijd diegene de baas, die over de diepste zakken beschikt. Zo functioneert dat daar al sinds mensenheugenis.

Om een lang en ingewikkeld verhaal kort te maken: er zou helemaal geen sprake zijn geweest van een echte bankrun, maar van een bewust uitgelokte. Met als achtergrond de strijd om de politieke macht in het corrupte land, die vervolgens haar ziel verkoopt aan de hoogste bieder: de EU of Rusland.

Lees dit artikel door Jean Wanningen verder op De Dagelijkse Standaard

En daar gaat weer 1.7 miljard euro naar Bulgarije!

Het geld kan niet op, niet voor bankiers, en vooral niet voor politici van de Europese Commissie.

De Europese Commissie maakt op verzoek van Bulgarije geld vrij om de banken in het land te helpen. Vorige week ontstond er een run op de banken na geruchten over een mogelijke crisis in de Bulgaarse financiële sector. Brussel maakte maandag bekend 3,3 miljard lev (1,7 miljard euro) beschikbaar te stellen voor leningen aan Bulgaarse banken.

Tja, de EU blijft banken redden, en blijft de bevolking het nakijken geven. Keer op keer redden de elite de banken, keer op keer betaalt de bevolking daarvoor de rekening. Er is werkelijk niets veranderd sinds de start van de Tweede Grote Depressie (GD2) rond 2008.

Vergeet niet: elke euro die de Europese Commissie toe-eigent (of uhm ‘vrij maakt’, in de juiste EU zegswijze) en weggeeft, betalen wij ofwel via extra belastingen, ofwel via verwatering van de waarde van de euro in uw portemonnee. Hoe dan ook, terwijl de bankiers steeds weer gratis geld krijgen mogen wij steeds weer de rekening betalen. De EU neemt geen actie om de bevolking te redden. We hebben daardoor geen enkel zicht op (sociale) verbetering van de situatie.

Lees verder op Lang Leve Europa