Ontmantelen euro is minst slechte oplossing

Doorgaan met de euro betekent voor Nederland een permanente onteigening van vrijheid en vermogen.

Door Jean Wanningen

Dat stelt Bruno de Haas in zijn boek ‘Laat de Leeuw niet in z’n Hempie staan – waarom de euro ons zal opbreken’. Ik ben dat volledig met hem eens, maar dat terzijde. De Haas was destijds betrokken bij de onderhandelingen over de invoering van de EMU (Economische en Monetaire Unie), waar de invoering van de euro werd voorbereid. Hij was toen plaatsvervangend hoofd van de afdeling financiële stabiliteit van het Ministerie van Financiën en weet dus waar hij over praat. Maar niet alleen dat, hij heeft na zijn vertrek bij het ministerie uitvoerig van gedachten gewisseld met Bernard Connolly, destijds monetair econoom van de Europese Commissie, die door diezelfde EC op straat gesmeten werd, omdat hij het waagde kritiek te hebben op de eenheidsmunt. Connolly heeft er een boek over geschreven: ‘The Rotten Heart of Europe‘. Zowel dat boek van Connolly als het boek van De Haas zijn een ‘must read’ voor iedereen die zijn inzicht wil vergroten in het functioneren van de euro, de economie en de Europese instellingen. Voor wie wil weten hoe geld werkt in een economie is dit Nederlandstalige boek uitermate leerzaam.

De Haas neemt de lezer eerst mee naar het begin, tijdens de voorbereiding van het Verdrag van Maastricht en laat zien dat er in ons parlement niet of nauwelijks werd gedebatteerd over de vraag of de invoering van de eenheidsmunt wel zo verstandig was. Klaarblijkelijk was de euro ook toen al een ‘fait accompli’ voor de Nederlandse politieke elite. Vervolgens verklaart De Haas aan de hand van de controverse tussen Hayek en Keynes (die de laatste won) de dominante rol die centrale banken in naoorlogs Europa zijn gaan vervullen. Hij laat daarna zien waarom het onvermijdelijk was dat de perifere landen na de invoering van de eenheidsmunt (met de eenheidsrente!) in de schuldproblemen kwamen om te eindigen met een niet mis te verstane boodschap: de euro betekent een permanente onteigening van vrijheid en vermogen en de aanpak van de eurocrisis door de Europese politieke elite is tot mislukken gedoemd.

Lees verder op De Dagelijkse Standaard >>>

Nederland betaalt een te hoge prijs voor Europa

Als het serieus wordt moet je liegen. Was getekend Jean-Claude Juncker, de premier van Luxemburg die in het voorjaar van 2011 ontkende dat de Europese Unie steun aan Griekenland voorbereidde.

Nu is hij kandidaat-voorzitter voor de Europese Commissie. De euro is een serieuze zaak. Vandaar dat geen enkele Nederlandse regering de waarheid heeft verteld over de ingrijpende gevolgen van de deze munt. Vandaar dat Nederlanders nooit mochten zeggen of zij meer soevereiniteit willen afstaan dan was afgesproken toen Nederland de gulden opgaf.

Op één uitzondering na. In 2005 mochten wij in een referendum stemmen over een Europese grondwet. ‘Nee’, zei een duidelijke meerderheid. De grote politieke partijen schrokken, concludeerden dat Europa zich slecht leende voor volksraadplegingen en hebben sindsdien op Europees niveau ingestemd met een overdracht van bevoegdheden die verder gaat dan wat burgers en parlement eigenlijk goed vonden.

Elke nieuwe regering duwt Nederland een stukje verder naar een Europese eenheidsstaat. Met Europese steunfondsen voor schuldenlanden. Met een Europese bankenunie die de voorbode is van een Europese begrotingsunie. Voorstanders van Europese eenwording rechtvaardigen deze soevereiniteitsoverdracht met wat Nederland in ruil hiervoor terugkrijgt: voorspoed, vrijheid en vrede.

Was het maar waar. De Europese Unie kost welvaart en veroorzaakt scheuren in de samenleving, vooral in zuidelijke landen. Dat komt vooral doordat Europese eenheidsbouwers in 1999 een fatale vergissing begingen met de invoering van de euro.

Een gemeenschappelijke munt in landen die weinig met elkaar gemeen hebben, saboteert het coördinatiemechanisme in een markteconomie. De prijs van geld, ofwel de rente, vertelt hoeveel mensen moeten sparen voor hun oude dag. Hij vertelt ondernemers of investeren lucratief is. Wie met de rente gaat knoeien, vernielt het natuurlijke aanpassingsvermogen in een markteconomie. De schuldencrisis in perifere landen van de eurozone illustreert hoe desastreus dat geknoei uitpakt.

Om een herhaling van financiële crises te voorkomen heeft de Europese Unie besloten om beleid te centraliseren. Wie morrelt aan het coördinatiemechanisme in een markteconomie slaat onherroepelijk de weg in naar een planeconomie. In de toekomstige Europese eenheidsstaat zal steeds minder ruimte overblijven voor marktwerking.

Zo legt de euro de bijl aan de wortel van onze economische orde en betaalt Nederland de hoofdprijs voor een Europese droom. Het is pijnlijk om te zien hoe uitgerekend een liberale premier onze vrijheid en democratie opoffert voor Europa.

Lees deze column van Bruno de Haas verder op de Volkskrant

Zo snel mogelijk uit de euro

Nederland moet uit de euro, en wel zo snel mogelijk. Dat betoogt econoom Bruno de Haas in zijn nieuwe boek. Volgens De Haas was de euro vanaf het begin af aan een rampzalig idee, en kan de muntunie niet gerepareerd worden met meer Europees toezicht. Hij gaat in debat met Wim Boonstra, de hoofdeconoom van de Rabobank.