Wat als de Grieken gewoon gelijk hebben?

Referendum EU Associatieverdrag Oekraïne

Europa stelt zich in de Griekse schuldenkwestie arrogant en weinig democratisch op, betoogt Piet Keizer, economisch filosoof.

De EU probeert een waardengemeenschap te zijn. Dat moet ook wel; het hebben van een gezamenlijke markteconomie kan niet zonder. Democratie is daarbij het sleutelwoord. Het duidt onder meer op een omgangsvorm waarin ieder mens en elke groep het recht heeft gehoord te worden. Dit impliceert dat ieder mens de plicht heeft serieus te proberen een ander mens te begrijpen, niet alleen mensen van de eigen groep.

In het dossier-Griekenland wordt door de machtige partijen, die het eens zijn met de trojka, zwaar tegen deze regel gezondigd. Alleen de afgelopen week al leverde weer een aantal saillante voorbeelden op.

Ik noem er twee: premier Rutte maande de Grieken niet met een ‘flutverhaal’ te komen en het Financieele Dagblad (FD) van 4 juli schreef in het hoofdredactionele commentaar dat ‘iedereen de buik vol had van de politieke pokeraars en bluffers in het huidige (Griekse) kabinet’. Rutte liet zich van zijn menselijke kant zien door humanitaire hulp te bieden, indien dat nodig mocht blijken. Het FD vond dat ‘we’ de Grieken grootmoedig tegemoet moeten treden indien ze positief stemmen ten gunste van de voordtellen van de trojka.

Deze teksten verraden gevoelens van superioriteit. We zijn dus weer terug in de tijd dat de Nederlandse minister van financiën (De Jager) de Grieken regelmatig de les las, en zijn moralistische vingertje naar ze opstak.

Maar wat als de Grieken een realistischer analyse van de situatie in de eurozone hebben dan de trojka? Dat hun stelling – dat bezuinigingen en liberale hervormingen averechts uitwerken in de huidige tijd van depressie – meer realiteitsgehalte heeft?

Lees verder op Trouw >>>

De Grieken hebben meer hervormd dan wie ook en nog vier andere feiten

Griekenland heeft te weinig gedaan om uit de crisis te komen. Deze regering is nog erger dan de vorige. En als het de bezuinigingen niet doorzet, komt het land er nooit bovenop. Er wordt veel beweerd over Griekenland dezer dagen. Maar wat zeggen de feiten? Ik zet er vijf op een rij.

Griekenland is nog minder hervormingsgezind dan paus Leo X. En deze regering is nog erger dan de vorige. ‘Het is schandalig hoeveel tijd Griekenland heeft verspeeld om hervormingen door te voeren,’ zei VVD-Kamerlid Mark Harbers deze week nog in een Kamerdebat.

Als het om de toekomst van Griekenland gaat, lopen de gemoederen de laatste weken hoog op. Iedereen wijst zijn favoriete boeman aan. Te midden van de retoriek raakt deze vraag steeds verder op de achtergrond: wat zijn nu precies de feiten als het om Griekenland gaat?

Zijn de Grieken echt zulke slechte hervormers? Hoe hebben de bezuinigingen tot nu toe precies uitgepakt? En: treft de Grieken blaam, en zo ja, waarvoor dan precies?

Feit 1: De Grieken hebben meer hervormd dan welk Europees land dan ook
Wie de Dikke van Dale erop naslaat, leest dat hervormingen ‘veranderingen om te verbeteren’ zijn. ‘Hervormen’ is dan ook een onbeschreven blad. Iedereen mag erop schrijven wat hij mooi vindt. De één heeft het over het opbreken van economische kartels, de ander over het versoepelen van het ontslagrecht.

Ook regeringen en denktanks proberen inhoud te geven aan het begrip hervormen. Neem de OESO. In 2007 deed deze invloedrijke denktank van rijke landen een reeks hervormingsaanbevelingen om de economie harder te doen groeien.

Hoeveel van die aanbevelingen heeft Griekenland daadwerkelijk overgenomen? Antwoord: meer dan welk ander OESO-land ook. ‘Griekenland was tot 2014 een hervormingskampioen,’ zegt ook Klaus Regling, de baas van de EFSF, de instelling die namens Europese landen leningen verstrekt aan Griekenland.

Lees dit artikel van Jesse Frederik verder op de Correspondent >>>

IMF: austerity measures would still leave Greece with unsustainable debt

Secret documents show creditors’ baseline estimate puts debt at 118% of GDP in 2030, even if it signs up to all tax and spending reforms demanded by troika.

Greece would face an unsustainable level of debt by 2030 even if it signs up to the full package of tax and spending reforms demanded of it, according to unpublished documents compiled by its three main creditors.

The documents, drawn up by the so-called troika of lenders, support Greece’s argument that it needs substantial debt relief for a lasting economic recovery. They show that, even after 15 years of sustained strong growth, the country would face a level of debt that the International Monetary Fund deems unsustainable.

The documents show that the IMF’s baseline estimate – the most likely outcome – is that Greece’s debt would still be 118% of GDP in 2030, even if it signs up to the package of tax and spending reforms demanded. That is well above the 110% the IMF regards as sustainable given Greece’s debt profile, a level set in 2012. The country’s debt level is currently 175% and likely to go higher because of its recent slide back into recession.

The documents admit that under the baseline scenario “significant concessions” are necessary to improve Greece’s chances of ridding itself permanently of its debt financing woes.

Even under the best case scenario, which includes growth of 4% a year for the next five years, Greece’s debt levels will drop to only 124%, by 2022. The best case also anticipates €15bn (£10bn) in proceeds from privatisations, five times the estimate in the most likely scenario.
Live Greece debt crisis: Athens fails to repay IMF as bailout runs out – as it happened
Greece has become the first advanced economy to fall in arrears to the IMF as its second bailout expires
Read more

But under all the scenarios, which all assume a third bailout programme, looked at by the troika – the European commission, the European Central Bank and the IMF – Greece has no chance of meeting the target of reducing its debt to “well below 110% of GDP by 2022” set by the Eurogroup of finance ministers in November 2012.

In the creditors own words: “It is clear that the policy slippages and uncertainties of the last months have made the achievement of the 2012 targets impossible under any scenario”.

Lees verder op The Guardian >>>

Gooi Verdrag van Maastricht zo snel mogelijk overboord

Europa doet nodeloos ingewikkeld over de crisis. Er hoeft helemaal geen Duits of Nederlands geld in een bodemloze put gestort te worden. Een begrotingsunie is onnodig en aan monetaire experimenten moet al helemaal niet begonnen worden.

In een onooglijk vergaderzaaltje van een van de kantoorkolossen die tussen Tokyo Station en de keizerlijke paleistuinen staan, gaat de Japanse Amerikaan Richard Koo er eens goed voor zitten. De hoofdeconoom van het Nomura Research Institute, de onderzoekstak van de Japanse zakenbank Nomura, heeft er zijn levenswerk van gemaakt om iedereen die het maar horen wil uit te leggen wat een economie moet doen als ze in een balansrecessie (zie kader) terecht is gekomen. Europa zit daar middenin, maar blijft maar doen alsof het een normale neergang is, zegt hij.

Waar de Amerikaanse overheid, en eerder de Japanse, met stevige begrotingsimpulsen de private sectoren uit de wind hielden, is dat in Europa vanwege ‘Maastricht’ en zijn limiet op het begrotingstekort niet mogelijk. Dat verdrag moet dus zo snel mogelijk van tafel. En daarnaast moeten de lidstaten van de eurozone de uitvoer van kapitaal onaantrekkelijk maken door er een hogere risicoweging op te plakken. Koo: ‘Ik vind Europa een prachtig project, maar als die stappen uitblijven zie ik het somber in.’

U wilt de overheidsbestedingen fors opvoeren, maar straks zitten ook wij met een staatsschuld van 245% zoals Japan. Dat is toch niet houdbaar?
‘Tja, dat zeggen bureaus als Moody’s en Fitch, maar die snappen er helemaal niets van. Dat we in Japan zo’n hoge schuld hebben komt juist omdat we naar ze geluisterd hebben. Na het uiteenspatten van de bubbels rond 1990, voerde de Japanse regering een goed beleid door de uitgaven fors te verhogen. Maar in 1997 besloot ze onder druk van de kredietbeoordelaars, het IMF en andere begrotingshaviken de belastingen te verhogen — op een moment dat de private sectoren nog druk met schuldafbouw bezig waren. Toen vielen we van de begrotingsklif, viel de bodem onder financiële activa weg en kwamen beleggingen nog dieper onder water te staan. Pas toen werden Japanners echt pessimistisch en moest een veelvoud van het bedrag dat de overheid dacht te bezuinigen, worden geïnvesteerd om de economie weer te stabiliseren. Vóór 1997 was het gevoel dat als we maar hard genoeg werken, dan komt het wel weer goed. Dat verdween en vermoedelijk heeft dat ons tien jaar extra crisis gekost.’

En dat dreigt Europa ook te gebeuren?
‘Europa is tijdens de schuldencrisis van die klif gevallen. Door al het geld dat de private sectoren opzij zetten, stijgt het aanbod van geld en dat duwt de rente almaar lager. De markt zegt daarmee dat de overheid aan zet is en moet stimuleren. Maar Maastricht verbiedt dat dus.’

We hebben dus de fout gemaakt de overheidsschulden aan te duiden als het kernprobleem?
‘Ja, het probleem zit aan de private kant. De overheden moeten juist meer geld uitgeven, net zo lang tot de huishoudens en bedrijven klaar zijn met het afbouwen van hun schulden. Iedereen kijkt altijd naar de begrotingstekorten, maar vergeet te kijken naar de besparingen. Die zijn — met uitzondering van Griekenland — overal in Europa veel groter dan de tekorten. Zo bedroegen de private besparingen in Ierland vorig jaar 10,2% van het bbp, ruimschoots genoeg om het begrotingstekort van 5,7% te dekken.’

‘Het wordt alleen lastig als de besparingen het land verlaten en naar Duitsland vloeien. Dat is wat er tijdens de schuldencrisis in de eurozone is gebeurd en wat de regio een speciaal geval maakt. In die situatie konden de overheden in bijvoorbeeld Spanje, Portugal en Ierland niet meer datgene doen wat nodig is. Mijn oplossing is dan ook om de uitstroom van kapitaal te ontmoedigen door er een hoge risicoweging te geven. Dat is op zich niks bijzonders. Voor lokale financiers in de VS worden de risico’s van papier van hun lokale overheden ook veel lager gewaardeerd. Daarnaast krijgen deze financiers vaak ook allerlei lokale belastingvoordelen.’

Lees dit interview van Marcel de Boer met Richard Koo verder op het Financieele Dagblad

Hof dwarsboomt Portugese bezuinigingen

Het Portugese hooggerechtshof haalde vrijdagavond een streep door een aantal bezuinigingsmaatregelen. De overheid zou daardoor met een begrotingsgat van 700 miljoen euro komen te zitten.

Het gaat onder meer om de bezuiniging op ambtenarensalarissen. Het hof sprak zich uit tegen al geplande salarisverlagingen van tussen de 2 en 12 procent.

Daarmee wordt een van de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen van de regering ondermijnd. Het is een essentieel onderdeel van de internationale reddingsoperatie waar Portugal eerder deze maand afscheid van nam. Ook bezuinigingen op pensioenen en uitkeringen voor zieken en werklozen zijn door het hof geblokkeerd. De maatregelen zouden tegen de grondwet indruisen.

Het hof heeft besloten dat de bezuinigingen niet met terugwerkende kracht worden afgeschaft. De aanpassingen gaan pas vanaf juni gelden, om de begrotingsdoelen niet te veel in gevaar te brengen. Toch vrezen analisten dat de uitspraak het economische herstel in Portugal in de weg kan zitten. Het terugdraaien van bezuinigingen op ambtenarensalarissen kost de regering ongeveer 500 miljoen euro. En het afschaffen van de andere maatregelen levert een begrotingsgat van zo’n 200 miljoen euro op.

De uitspraak dwingt de overheid tot het zoeken naar alternatieve bezuinigingen of het invoeren van belastingverhogingen.

Lees verder op Nu

Kabinet bouwt brug naar de negentiende eeuw

Bijna iedereen is het al lang vergeten maar het motto van het kabinet Rutte II is bruggen slaan. Onduidelijk was tot nog toe waar die brug dan naar toe moest leiden. Nu niet meer. Zij overspant de twintigste eeuw en brengt de passanten rechtstreeks naar de negentiende.

Van 1897 tot 1901 zetelde in Den Haag een regering van welwillende liberale heren, die zich aanduidden als “het kabinet van de sociale rechtvaardigheid”. Ze brachten onder meer de leerplicht tot stand en een ongevallenwet, die je met wat goede wil zou kunnen aanduiden als een voorloper van de WAO en de WIA. De werkgevers schrokken daar zo van dat zij hun eerste belangenorganisaties in het leven riepen.

Het zou helemaal niet zo gek zijn om in ieder geval voor Nederland de hele twintigste eeuw aan te duiden als de eeuw van de sociale rechtvaardigheid, want het hele stelsel van regelingen – ziekenfonds, werklozenverzekering, pensioenen, cao’s, studiebeurzen, ontslagbescherming, bouw van betaalbare woningen door de overheid enzovoorts – is in die tijd tot stand gebracht. Wie deden dat in de praktijk? Wie hadden de regie in handen? Dat waren de christendemocraten, meestal met steun van de liberalen. De PvdA mag de AOW op zijn conto schrijven maar niet zo heel erg verschrikkelijk meer.

En dat wordt nu allemaal afgebroken. Met maatregel na maatregel wordt het Nederlandse volk de brug op gedreven terug in de richting van de negentiende eeuw. Ga maar na: door het uitkleden van de WW brengt ontslag je in acute financiële moeilijkheden, tenzij je binnen een paar maanden een baan vindt op je oude niveau. Dankzij Van Rijns nieuwe zorgstelsel worden bejaarde echtparen van elkaar gescheiden zodra een van hen het verzorgingshuis in mag. Iedereen is gelijk voor de wet, maar rechtsbijstand is binnenkort alleen nog maar betaalbaar voor de betere middenklasse en hoger. Allemaal horrorverhalen die twintigste eeuwse kindertjes uit de geschiedenisles kenden, maar die nu door het kabinet worden gepresenteerd als een gewenste realiteit.

Lees deze column door Han van der Horst verder op Joop