Stem tégen bij referendum Oekraïne

De ja-campagne voor het Oekraïnereferendum is gekocht door zakelijke belangen en steunt op onhoudbare argumenten, vindt Paul Bahlman.

Joshua Livestro spoort in het Reformatorisch Dagblad van 28 januari de SGP-achterban aan om vóór te stemmen bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Dit betoog heeft echter dringend behoefte aan repliek en context.

Allereerst is het goed om te weten wie de Stichting Stem Voor Nederland financiert. George Soros investeerde via zijn Open Society Foundation 2 ton in de ja-campagne. Soros is een Amerikaanse miljardair die zijn vermogen op niet geheel onbetwiste wijze heeft verkregen.

Een van Soros’belangrijkste wapenfeiten is dat hij het reddingsplan van de Britse centrale bank doelbewust frustreerde door te speculeren tegen het Britse pond en zodoende op 16 september 1992 “Black Wednesday” te veroorzaken. Persoonlijk werd hij daarbij 1 miljard dollar rijker, en de Britse belastingbetaler 3,7 miljard dollar armer.

In 2002 werd Soros veroordeeld wegens handel met voorkennis, een zaak die hij in 2011 in hoger beroep definitief verloor. Een deel van het familievermogen van 22 miljard heeft Soros via het hedgefonds Quantum Group belegd in Oost-Europa. En dat is nu precies de reden waarom deze meneer zo geïnteresseerd is in uw ‘ja’.

Quantum Group heeft een belang van 20 procent in BNK Petroleum, dat in Polen mag boren naar schaliegas. De opbrengsten vallen top op heden nogal tegen, en nu zie Soros mogelijkheden om in Oekraïne naar schaliegas te boren. Hiervoor is het wel nodig dat het associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU in werking treedt. De vraag is echter of dit ook in het belang van de Nederlandse én de Oekraïnse burgerbevolking.

Soros ziet het liefst dat het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz wordt geprivatiseerd, opgeknipt en aan buitenlandse investeerders wordt verkocht. Driemaal raden wie een van die investeerders is. Het moge duidelijk zijn dat Soros zijn geld niet gestoken heeft in Livestro’s campagne omdat hij zo begaan is met de Nederlandse democratie.

De inhoud van Livestro’s betoog is bovendien nogal zwak. Dat SGP’ers niet afwijzend hoeven te staan tegenover referenda, ben ik helemaal met hem eens. Voor het overige blijkt hij echter vooral een begaafd retoricus in negatieve zin van het woord. Hij benoemt dat de andere twee christelijke partijen ook voor het verdrag zijn en dat SGP’ers de grootste voorstanders zouden zijn met een percentage van liefst 70 procent. De auteur toont zich ervan bewust dat ‘zwevers’ bij verkiezingen en referenda geneigd zullen zijn zich te voegen bij de grootste groep, zeker wanneer die groep uit mensen bestaat aan wie ze zich nauw verwant voelen. Overigens blijkt uit twee peilingen door onderzoeksbureau I&O Research en de Universiteit Twente dat dit percentage stukken lager ligt dan de 70 waarmee Livestro schermt.

De andere argumenten die Livestro op tafel legt, kunnen niet als zodanig beoordeeld worden. Het zijn namelijk stuk voor stuk stellingen die volgens de wetten van de logica niet ingezet kunnen worden als argument. Bovendien zijn ze ook nog eens weerlegbaar.
De economie van Oekraïne berust grotendeel op de handel met Rusland. Het associatieverdrag zal ervoor zorgen dat de exportcijfers drastisch zullen dalen door Russische boycots. Hoe kan het dan ooit een groeiende export voor Nederland betekenen? Er zal veel eerder een handelstekort in Oekraïne ontstaan, wat ongunstig is voor de Nederlandse export. De export vanuit de Europese Unie naar Moldavië, eveneens een land waarvoor Rusland een belangrijkste handelspartner is, is sinds de invoering van een soortgelijk associatieverdrag bijvoorbeeld met 6 procent gedaald. Dat is noch voor Moldavië, noch voor Nederland gunstig.

En op welke manier is het verdrag dat in Oekraïne door neonazi’s wordt toegejuicht gunstig voor de mensenrechten? Waarom levert militaire inmenging in een conflict met Rusland, iets waar Soros overigens ook op aandringt, stabiliteit op? Hoeveel wordt het land trouwens stabieler, mocht Rusland de gaskraan dichtdraaien? Deze en nog vele andere vragen beantwoordt de Stichting Stem Voor Nederland niet.

Maar wellicht moet je dit ook niet verwachten van een stichting die wordt gesponsord met geld van een buitenlandse multimiljardair met persoonlijke belangen. Dus SGP’ers, informeer uzelf en stem voor Nederland en dus tegen het associatieverdrag.
De auteur is Nederlands burger, woonachtig in Nederland en niet gelieerd aan enigerlei stichting.

Bron: Reformatorisch Dagblad van 8 februari 2016