Referendum associatieverdrag met Oekraïne is op 6 april 2016

Het referendum over de Associatieovereenkomst met Oekraïne wordt op woensdag 6 april 2016 gehouden. Dat heeft de Referendumcommissie bepaald.

Er is gekozen voor een datum over vijf maanden, omdat er dan nog voldoende tijd is voor een publiek debat. Bovendien moeten gemeenten de tijd hebben om zich voor te bereiden.

In de wet staat dat de datum moet vallen tussen 85 dagen en 6 maanden nadat de commissie heeft besloten dat het referendum kan doorgaan. Dat was op 14 oktober, toen werd vastgesteld dat er genoeg geldige handtekeningen waren ingezameld.

Dat betekende dat het referendum tussen 14 januari en 21 april moest plaatsvinden. Er werd voor een woensdag gekozen, omdat het in Nederland gebruikelijk is om op die dag te stemmen.

De commissie heeft zich ook gebogen over de vraag op het stembiljet. Die gaat luiden:

“Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?”

De referendumvraag moet altijd beginnen met: “Bent u voor of tegen”. De commissie heeft ervoor gekozen om het vervolg van de vraag zo helder, kort en volledig mogelijk te formuleren. “Dit is het minimum aan aantal woorden dat we konden gebruiken, met een maximum aan duidelijkheid”, zegt commissievoorzitter Van der Laan.

Lees verder op de NOS