Quotum asielzoekers lijkt van de baan

De lidstaten van de EU praten vandaag over een antwoord op de groeiende stroom vluchtelingen naar Europa. Enkele landen hebben al voor een eigen aanpak gekozen, in strijd met de afspraken.

Volgens hooggeplaatste Europese diplomaten, die vooruitblikken op de vergadering van Europese regeringsleiders vanavond, volharden twaalf lidstaten in hun oppositie. Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije maken van de bijeenkomst gebruik om gezamenlijk hun afkeer van quota uit te spreken.

In mei kwam de Europese Commissie juist met een voorstel om 40.000 asielzoekers uit Italië en Griekenland verplicht volgens een vaste verdeelsleutel te herverdelen over de EU. Bij veel lidstaten ontstond daarover meteen irritatie. De regeringsleiders hadden bij een speciale migratietop in april juist gesproken over vrijwillige verdeling. Ondanks de weerstand is de Commissie altijd strijdvaardig gebleven. Vicevoorzitter Kristalina Georgieva zei gisteren nog dat het verplichte plan ‘moreel juist’ is en doorgang moet vinden.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders, gelooft echter niet dat het plan kans van slagen heeft. Hij zal vanavond de eerste aanzet voor een compromis proberen te vinden.

Veel landen zouden best bereid zijn mensen als vrijwillig gebaar van goede wil toe te laten, zolang het gehate verplichte quotum maar komt te vervallen. De discussie zal vanavond gaan over hoe ervoor te zorgen dat iedereen toch genoeg mensen opneemt om het aantal van 40.000 ongeveer te halen. In het gunstigste geval kunnen de justitieministers dan volgende maand definitieve afspraken maken.

Bron: Trouw van 25 juni 2015