Privacy & Cookies

Wij zijn Stichting 1 juni 2005, beter bekend als Burgercomité-EU. Onze doelstelling is in het kort het streven naar meer democratie en invloed voor en door burgers in Nederland en daarom een vertrek uit de (huidige) Europese Unie. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij in het kader van deze doelstelling met onze activiteiten verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (onder andere ook via dit privacybeleid);
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (only need to know, not nice to know);
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website vragen wij soms om bepaalde gegevens te verstrekken als u zich abonneert op onze nieuwsbrief of ons een bericht stuur via e-mail of het contactformulier op onze website. Deze gegevens hebben wij nodig om deze taken naar behoren uit te kunnen voeren. Wij kunnen bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Abonnement op onze nieuwsbrief
Verzamelde gegevens: uw e-mailadres.
Hoe: door middel van uw aanmelding op onze website en uitsluitend na bevestiging via een link die in een e-mail naar uw e-mailadres gezonden wordt.
Bewaartermijn: tot u zichzelf uitschrijft (via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt of uw persoonlijke url) of ons op een andere manier verzoekt (meestal via e-mail) om u uit te schrijven.

NB: Voor de duidelijkheid: iedereen die zich uitschrijft, krijgt geen nieuwsbrief meer toegezonden en wordt door ons al jaren standaard ook na uiterlijk 30 dagen helemaal uit onze database verwijderd. Dit was vaak elders tot op heden overigens geen standaardpraktijk, dus weest u er bewust van dat u in veel databases gewoon bent blijven staan en alleen uw vinkje bij de mailinglist verwijderd werd.

E-mail en contactformulier
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt slechts bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Persoonlijke gegevens worden dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt ons op elk moment verzoeken uw gegevens te verwijderen: via uw persoonlijke link, via de de uitschrijflink in onze nieuwsbrief, via onze website en via e-mail. Wij werken voor verschillende activiteiten met verschillende e-mailadressen die u allemaal kunt gebruiken en ook allemaal regelmatig worden verwerkt. Een e-mail sturen naar info@burgercomite-eu.nl volstaat ook te allen tijde.

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@burgercomite-eu.nl. Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 2 weken een bevestiging sturen.

Beveiliging en bewaren
Burgercomité-EU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Burgercomité-EU maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Iedere persoon die bij ons toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website, de zogenaamde functionele cookies. Enkel algemene, anonieme bezoekgegevens worden bijgehouden die worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij maken geen gebruik van speciale cookies die u herkennen of informatie over u verzamelen.

Websites van derden
Wij doen ons best om onze website schoon te houden van cookies van derden. Daarom treft u op onze website bijvoorbeeld geen YouTube video’s en social share buttons aan die werken met plugins en cookies. Wij lossen dat op door eigen buttons en print screens (in geval van YouTube) te linken naar derden, d.w.z.: andere websites en social media zoals Facebook en Twitter. Deze verklaring omtrent ons privacybeleid is niet van toepassing op deze websites van derden die door middel van deze links aan onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze websites, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Advertenties
Deze website maakt geen gebruik van advertentienetwerken waarvan de advertenties cookies op uw pc kunnen plaatsen en uitlezen.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Dit privacybeleid is afgestemd op onze huidige diensten en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen daarin, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Deze worden bekend gemaakt op deze pagina.

Vragen en feedback
Met regelmaat wordt gecontroleerd of onze uitvoering aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of inzage wenst in uw gegevens, kunt u contact opnemen:
Organisatie: Burgercomité-EU
E-mail: info@burgercomite-eu.nl
Postadres: Postbus 901, 1180 AX Amstelveen
KvK: 62034987

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018