Privacy & Cookies

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. De gegevens worden nooit door ons aan derden verstrekt. Als wij gegevens verzamelen in het kader van een burgerinitiatief of referendum worden de gegevens direct na indiening vernietigd. U kunt ons op elk moment verzoeken uw gegevens te verwijderen.

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Wij maken geen gebruik van speciale cookies die u herkennen of informatie over u verzamelen.

E-mail
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden enkel algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden die worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site.

Advertenties
Deze website maakt geen gebruik van advertentienetwerken van o.a.: Google Adsense, TradeTracker en Daisycon waarvan de advertenties cookies op uw pc kunnen plaatsen en uitlezen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste wijziging 12 juni 2015