Laatste Nieuws

De demonstranten op het Museumplein hadden grondrechtelijk beschermd dienen te worden

Wie de berichtgeving over de demonstratie op het Museumplein van zondag leest, ziet een zootje ongeregeld dat vuurwerk naar de politie gooit en met fietsen sleept. Terwijl vanaf 14 uur door enkele honderden mensen rustig werd gedemonstreerd. De ontbinding van de betoging werd door de gemeente dan ook niet gegrond op niet-vreedzaam demonstreren. We zagen zondag dus het door de burgemeester van Amsterdam uiteenslaan van een vreedzame demonstratie. Dat moet eenieder veel zorgen baren. Het recht om vreedzaam te demonstreren en je mening te uiten is een grondrecht. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet minder dan een van de fundamenten onder een democratische samenleving.

LEES VERDER

De strijd tegen corona bracht schade aan fundamentele rechten en vrijheden

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat de individuele vrijheid van burgers relatief blijkt te zijn. De coronawet geeft de overheid bevoegdheden die verder gaan dan in de grondwet is vastgelegd. Tweede Kamer en pers staan grotendeels machteloos.

Het kabinet gaat reizigers die uit het buitenland komen toch verplichten om een negatieve coronatest te overleggen, zo werd vorige week bekend. De rechter had deze bepaling eind vorig jaar in een kort geding verboden, omdat ze raakt aan individuele grondrechten. Maar het kabinet kondigde aan de maatregel op te nemen in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (de ‘coronawet’), zodat die toch op te leggen is.

Zo wordt stukje bij beetje duidelijk wat de coronawet allemaal mogelijk maakt.

LEES VERDER

De wereldwijde schuldeneconomie staat op springen

Foto van Federal ReserveDoor Prof.(em.) Dr. René Tissen

Vanwege de overheersende positie van de Amerikaanse dollar in het schaakspel om de geopolitieke wereldmacht, heeft de Federal Reserve Bank een betekenisvolle voorbeeldfunctie als het gaat om het tijdig nemen van die financiële stimuleringsmaatregelen, die nodig worden geacht om de economieën van westerse landen uit het slop te trekken, zodra dat het geval is. Vroeg of laat volgen vrijwel alle centrale banken het beleid van de Federal Reserve. Na de kredietcrisis van 2007-2011 moesten maatregelen worden getroffen om de Amerikaanse economie te behoeden voor een verdere afgang. Aanvankelijk werd het klassieke instrumentarium uit de kast getrokken, namelijk dat van de stapsgewijze verlaging van de rente, in de verwachting dat partijen door goedkoop te kunnen lenen de economie als ware het vanzelf weer aan zouden jagen. Toen dit beleid onvoldoende bleek aan te slaan, ging de Federal Reserve over op het drastisch verruimen van de beschikbare geldhoeveelheid via wat Quantitative Easing werd genoemd. Een tsunami van nieuw geld was het allesvernietigende gevolg. De wereldeconomie werd een schuldeneconomie van voorheen ongekende omvang.

Met een ferme vuist werd op tafel geslagen. Slechts een beetje geldverruiming zou het tij niet doen keren. Er werd met geld gesmeten. Voorbij is de tijd van miljoenen, hoera voor de miljarden en zelfs de biljoenen.

LEES VERDER

Europese Unie pleegt cynische coronacoup

Het wordt door politiek en media verkocht als “winst”, maar in werkelijkheid is de deal die de Eurogroep bereikt heeft een crisisslag in het voordeel van méér EU, dóór de EU, námens de EU. En dat alles om een munt in stand te houden waarvan we voor de invoering al wisten dat ie niet zou kunnen werken, en waarbij niemand aan de eisen voor deelname voldeed. 20 jaar later is de soevereiniteit failliet, de democratie halfdood en die euromunt de molensteen die ons economisch verzuipt in ándermans schulden en beroerde financiële moraal.

LEES VERDER

Een belediging van het parlement – en van ons allemaal

Het was een onthutsend inkijkje. Eppo Bruins, een consciëntieus Kamerlid van de ChristenUnie, schetste vorige week in een debat waar een volksvertegenwoordiger mee te maken krijgt als hij de regering wil controleren en vragen stelt – mondeling, of schriftelijk. Het Kamerlid oefent dan z’n inlichtingenrecht uit. Of, beter: verzoekt het kabinet z’n inlichtingenplicht jegens het parlement uit te voeren. Je weet wel, de grondwettelijk vastgelegde opdracht aan het kabinet. Artikel 68 van de Grondwet.

Bruins beschreef dit fenomeen: “Soms lijkt het wel alsof het belangrijkste talent van een Kamerlid is; het aanvoelen wanneer je met een kluitje het riet in wordt gestuurd.” Geen antwoorden op gestelde vragen. De belangrijkste vraag ontwijken. Niet ingaan op details. Terugverwijzen naar eerdere antwoorden die juist geen antwoorden waren en dwongen tot vervolgvragen. ‘Te treurig voor woorden’, aldus Bruins: “Een belediging voor het ambt van volksvertegenwoordiger en een aantasting van de democratie.”

LEES VERDER

Het nationale navelstaren

Onze vrolijke talkshowavonden verhullen dat we in een steeds instabielere wereld zijn terechtgekomen. We babbelen eindeloos over de fake-tweet van Thierry Baudet of over het gestrande huwelijk van Marco Borsato, maar staan met onze rug naar de heftige ontwikkelingen die zich in onze belangrijkste buurlanden afspelen. Terwijl we worden omsingeld door politieke instabiliteit.

Zo staat het Duitse politieke stelsel op ontploffen, maar geen talkshow die het daarover heeft. In Frankrijk speelt zich op straat al maanden een bijna-burgeroorlog af: politieagenten raken daar slaags met brandweermannen in gele hesjes, maar geen haan die er in ons land naar kraait.

LEES VERDER

Links moet het idee van de natiestaat terugveroveren

Het nieuwe boek van de Amerikaanse hoogleraar Mark Lilla is een harde kritiek op links, dat volgens hem door een obsessie met identiteit het landsbelang uit het oog verliest. ‘Ze kunnen de groepen waarvoor ze zeggen op te komen niet beschermen.’ Een aantal citaten uit een lang interview met hem in de Volkskrant.

“Decennialang hebben de Europeanen geprobeerd de Europese Unie op te bouwen. Dat moest een groter, dieper Europa worden, maar wat dat diepere te betekenen had, werd nooit duidelijk. Het werd geen democratisch, maar een technocratisch project. Voor zover er sprake is van democratie, is dat indirecte democratie. Voor zover er partijen zijn, is er geen afwisseling van de macht. Tegelijkertijd is er grootschalige illegale en soms legale immigratie, en de combinatie van dit alles heeft ervoor gezorgd dat veel Europeanen zich afvragen waar ze eigenlijk bij horen. Ze weten ook niet meer waar ze hun politieke energie op moeten richten om dit te veranderen.”

“Mensen die in democratieën leven, moeten weten dat ze ergens bij horen. Dat ze iets te vertellen hebben. En de natiestaat gaat nu eenmaal gelijk op met democratie. Er zijn geen voorbeelden van democratieën die geen natiestaten zijn. Er zijn natiestaten die geen democratieën zijn, maar geen democratieën die geen natiestaten zijn. Er is een diepgevoelde behoefte aan de betekenis van de natiestaat. Als links daar geen antwoord op geeft, dan zal rechts het doen. Dat is vandaag de dag gewoon een politiek feit. En links wil daar niet aan, nergens wil links daaraan.”

LEES VERDER

Organisaties eisen uitstel Sleepwet bij de rechter

De nieuwe inlichtingenwet moet tijdelijk buiten werking worden gesteld. Eerst moeten noodzakelijke wijzigingen worden doorgevoerd, vinden twaalf organisaties, waaronder Bits of Freedom, Greenpeace en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Ze stonden gisteren tegenover de staat in een kort geding in de Haagse rechtbank. Het kort geding volgt op het raadgevende referendum eerder dit jaar. Een meerderheid van de Nederlanders stemde toen tegen de nieuwe wet. Het kabinet heeft besloten de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) al per 1 mei in te laten gaan. Dat terwijl er nog wetswijzigingen aankomen waar de Tweede en Eerste Kamer zich over mogen uitspreken. Dat de wet ondertussen al wel van kracht is, noemen de organisaties de verkeerde volgorde.

LEES VERDER