Nieuwsbrief 30 | 30 maart 2018 | WEBVERSIE
Een referendum over de Donorwet!
Beste mensen,
Na het glansrijk gewonnen Oekraïnereferendum en de voor het kabinet onverwachte tegenstem bij het referendum over de Sleepwet, is er nu nog één serieuze kans voor het afdwingen van een referendum, voordat met het allerijl afschaffen van de Wet raadgevend referendum de democratische duisternis definitief invalt.
De DONORWET is zojuist in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is daarmee nog net referendabel en bovendien gaat het hier om een ideaal onderwerp voor een referendum!
Iedereen krijgt immers vroeg of laat met deze wet te maken, of men dat nu wil of niet.
Bovendien is de wet met de kleinst mogelijke meerderheid door de beide Kamers van het parlement geloodst.
Daarnaast botsen hier ook nog eens fundamentele waarden.
Dit biedt kiezers weer een kans om zich over een belangrijk onderwerp uit te spreken en, ongeacht de uitslag, de politiek nogmaals te laten zien dat het referendum bij uitstek een fantastisch instrument is om burgers meer bij de politiek te betrekken. Dit maakt tevens dat de argumenten van de regering om de Wet raadgevend referendum af te schaffen en de kiezer op afstand te houden ook geen stand houden.
Dus, Nederlanders: steunt u alstublieft dit mogelijk laatste referendum! Geef de heersende politieke klasse in Nederland een laatste kans om bij zinnen te komen. Red het referendum door nu een referendum aan te vragen over de Donorwet. En maak daarmee, ongeacht uw voorkeur, tegelijk een fundamentele discussie mogelijk over een wet met zulke vergaande consequenties.
Dat kan door NU te tekenen voor een INLEIDEND VERZOEK voor een referendum over de Donorwet! Roept u ook vooral anderen op om dit inleidend verzoek te steunen.
Met strijdbare groet,
Burgercomité-EU

Teken voor een referendum over de Donorwet!
Deel deze oproep via Twitter en Facebook!
www.burgercomite-eu.nl | info@burgercomite-eu.nl