Nieuwsbrief 29 | 11 maart 2018 | WEBVERSIE
Veel dank!
Beste mensen,
Naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief, vijf maanden geleden alweer, hebben we veel donaties mogen ontvangen: enorm bedankt hiervoor! We zijn nu druk bezig met het schrijven van ons 'democratieboek'. Dat dit hard nodig is bleek wederom de afgelopen maanden. CDA-leider Buma bijvoorbeeld heeft te kennen gegeven dat ook als een meerderheid van de Nederlandse bevolking 21 maart tegen de sleepwet stemt, de uitslag van dit (raadgevend) correctief referendum sowieso genegeerd zal worden. Want, zo zei hij: "Hier ga ik uiteindelijk de keuze maken dat we dit referendum niet beschouwen als een echt referendum". En dit terwijl het referendum over de sleepwet aan alle voorwaarden voor een wettelijk referendum voldoet.
Het is duidelijk, de minachting voor onze democratie en de Nederlandse bevolking is inmiddels zo goed als totaal bij de 'kartelpartijen': CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Ze zijn de schaamte voorbij. De huidige coalitiepartijen waren het tijdens de kabinetsonderhandelingen ongetwijfeld het snelst eens over de afschaffing van het referendum. We horen het ze tegen elkaar zeggen aan de onderhandelingstafel: "Directe invloed van de bevolking op het politieke besluitvormingsproces, dat kan zo niet langer doorgaan".
Althans, niet in dit land, want referenda (net als directe verkiezing van openbare gezagsdragers, burgemeesters bijvoorbeeld) zijn in veel andere democratische landen een heel normaal onderdeel van het politieke proces. Het spreekt voor zich dat als de Nederlandse bevolking tijdens de referenda in 2005 en 2016 het 'correcte antwoord' had gegeven en tweemaal had gekozen voor overdracht van soevereiniteit en macht naar de EU het referendum nu niet zou worden afgeschaft. Kortom, onze machthebbers respecteren de politieke wil van de Nederlandse bevolking alleen als het ze goed uitkomt. Dit is in de kern van de zaak natuurlijk: door en door antidemocratisch en demofoob.
Terwijl het kabinet op dit moment het ondertekenen van de Donorwet opzettelijk lijkt te vertragen om zo een referendum hierover te voorkomen doet men er tegelijkertijd alles aan om het raadgevend referendum zo snel mogelijk af te schaffen, nadat het slechts één (!) keer is gebruikt. De evaluatie van het raadgevend referendum, later dit jaar, wordt zelfs niet afgewacht. Daarnaast trekt het kabinet een juridische truc uit de doos om, hoogst ongebruikelijk, de intrekkingswet waarmee het raadgevend referendum wordt afgeschaft met terugwerkende kracht in werking te laten treden. Zo wil men een referendum over het referendum voorkomen. Hierover is alom en terecht grote verontwaardiging ontstaan. Staatsrechtgeleerden achten deze constructie zelfs 'illegaal' en onze strijdmakkers bij Meer Democratie zijn een juridische procedure tegen de staat begonnen om hier een stokje voor te steken, laten we hopen dat het ze lukt.
Ook de EU is ondertussen uiteraard druk bezig met het verder ondermijnen van onze democratie. Zo is men inmiddels zelfs begonnen met het optuigen van een 'nepnieuwsopsporingsdienst' die beweert voor de waarheid op te komen maar via censuur de vrijheid van meningsuiting - de zuurstof van de democratie - helpt vermoorden. De EU wordt daarin uiteraard volledig gesteund door onze regering die ook meent dat het verstandig is dat de staat gaat bepalen welk nieuws wel en welk nieuws niet 'deugt'.
Het zal duidelijk zijn, onze democratie ligt van alle kanten onder vuur. De enige manier om deze te redden is het zo snel mogelijk verlaten van de EU en het vernietigen van de kartelpartijen. Daarvoor zullen we met uw steun en een groeiend aantal bondgenoten blijven vechten.
Wat kunt u zelf doen? Wat u ook doet, stem 21 maart in ieder geval NIET op één van de landelijke kartelpartijen (VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) die allemaal zonder uitzondering een enorme bedreiging zijn gebleken voor onze democratie. En stem TEGEN de Sleepwet. De regering heeft al schaamteloos en openlijk aangekondigd dat men net als bij de vorige landelijke referenda (van 2005 en 2016) uw stem toch weer zal negeren. Daarom zal na een verwerping van de Sleepwet op 21 maart nog duidelijker worden hoe demofoob de kartelpartijen zijn. Steeds meer mensen zullen dan gaan inzien waarom we koste wat het kost zo snel mogelijk van deze antidemocratische partijen en de EU moeten zien af te komen.
Met strijdbare groet,
Burgercomité-EU

We strijden door! Steun ons!
www.burgercomite-eu.nl | info@burgercomite-eu.nl