Nieuwsbrief 27 | 9 oktober 2017 | Webversie
Back in business. Steun ons!
Beste mensen,
Het Burgercomité-EU is opgericht om te streven naar een referendum over het herstel van onze democratie door een uittreding van Nederland uit de ondemocratische Europese Unie zoals de Britten dat met succes hebben gedaan in 2016. Na het Oekraïne-referendum en de laatste verkiezingen in ons eigen land hebben wij ons op onze volgende stap beraden. Om het komend jaar onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken hebben we evenwel uw financiële steun nodig. We leggen u hier graag kort uit wat we van plan zijn, en waarom.
Vrijwel 100 jaar geleden, op 12 december 1917, werd in ons land het algemeen kiesrecht voor mannen en passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. In 1919 verkregen vrouwen het actief kiesrecht en in 1922 werd het algemeen kiesrecht in de Grondwet vastgelegd. Nu, 100 jaar later, staat de democratie die toen is gesticht onder druk. De Europese Unie is een van de grootste bedreigingen van de verworven politieke rechten van de Nederlanders ten opzichte van de staat, en van het zelfbeschikkingsrecht van ons land in de wereld.
Om aan te tonen dat die bedreiging reëel is heeft Burgercomité-EU in 2016 samen met GeenStijl en Forum voor Democratie een referendum afgedwongen over het associatieverdrag - of beter gezegd kolonisatieverdrag - dat de EU met Oekraïne had gesloten. De Nederlandse bevolking verwierp dit verdrag in een referendum op 6 april 2016 met een ruime meerderheid. Onze regering en ons parlement hebben de goedkeuringswet vervolgens toch aangenomen. Waarom? Omdat, zoals u weet, volgens onze politici, het 'Europese project' iets 'onvermijdelijks' is, en omdat gewone burgers niet (langer) geacht worden invloed uit te oefenen op zoiets 'technisch' als de geopolitiek van de EU.
Omdat de Nederlanders blijkbaar niet de juiste mening hebben over zaken van hogere politiek heeft de komende coalitie besloten het raadgevend referendum maar weer af te schaffen voordat het goed en wel onderdeel van ons politieke leven kon worden.
Onze democratie is het kind van de rekening. De Nederlandse bevolking, die in twee stappen, in 1917 en 1919, soeverein van dit land werd, heeft niets meer te vertellen over de meest fundamentele politieke (en constitutionele) ontwikkeling in onze tijd: het opgaan van ons land en onze democratie in een Europese politieke unie en een EU-geopolitieke machtsstructuur. Het Verdrag van die Unie, zo herinnert u zich ongetwijfeld, lijkt als twee druppels water op de Grondwet die de Nederlanders in 2005 ook al per referendum hadden verworpen.
Vorige week nog zei onze 'Europese president' Juncker tijdens zijn Troonrede (!) dat op termijn één Europese politieke unie onvermijdelijk is en gaf hij zelfs te kennen Europese landen die de euro nog niet hebben ingevoerd te willen gaan dwingen dit alsnog te doen. Met democratie heeft dit alles vanzelfsprekend niets meer te maken. En toch heeft hij grotendeels gelijk. De door u verworpen Europese 'grondwet', die in de vorm van het Verdrag van Lissabon toch aan ons werd opgelegd, stelt het vormen van een 'nadere Unie' immers voor als een verplichting van de EU-superstaat-in-wording.
Als Burgercomité-EU willen we tegen deze zogenaamd 'onvermijdelijke' ontwikkeling blijven strijden. Die 'onvermijdelijkheid' is tenslotte het gevolg van een hele reeks politieke keuzes die tegen de uitdrukkelijke wilsbeschikking van de Nederlandse kiezer in twee referenda ingaan, en daarom allesbehalve onvermijdelijk zijn. Er zijn ook andere keuzes mogelijk, maar dit is wat onze elites willen. Niet wat wij willen, en, daarvan zijn we overtuigd, zeker ook niet wat de Nederlandse bevolking wil!
Omdat de media hun werk niet doen willen wij, om de Nederlandse bevolking over de 'staat van onze democratie' te informeren, in het kader van 100 jaar algemeen kiesrecht een boekje doen verschijnen waarin we de belangrijkste bedreigingen voor onze democratie vandaag beschrijven. Dat boekje wordt een vervolg op ons Manifest aan het volk van Nederland uit 2015, dat overigens nog altijd te verkrijgen is. Zie daarvoor hier!
Om actief te kunnen blijven, en onze website in de lucht te kunnen houden, zijn we afhankelijk van uw steun. Het is inmiddels twee jaar geleden dat we een crowdfundingactie organiseerden, en nu zijn we bijna door ons budget heen. U kunt ons draaiend houden door een (kleine) donatie op rekeningnummer NL06INGB0006627825 ten name van Stichting 1 juni 2005 te Den Haag. Alvast heel veel dank voor uw steun!
We roepen u ook op om, indien u dat nog niet deed, te tekenen voor het referendum over de zogenaamde sleepwet die de Nederlandse staat grote bevoegdheden geeft om de Nederlanders af te luisteren, hun apparaten te hacken en informatie over ons te verzamelen. U kunt digitaal tekenen op https://sleepwet.nl tot 12 oktober. U kunt ook het formulier invullen, uitprinten en voor 16 oktober per post versturen via https://www.referendumovereenwet.nl/wetten/34588. Als er niets gebeurt kan dit zo maar het laatste nationale referendum ooit worden. Alleen daarom is uw handtekening al belangrijk!

Met strijdbare groeten,
Burgercomité-EU

www.burgercomite-eu.nl | info@burgercomite-eu.nl