Nieuwsbrief 19 | 6 december 2015 | Webversie
Op naar de c(h)ampagne!
Beste mensen,

De campagne over het associatieverdrag dat de EU met Oekraïne is overeengekomen is langzaam begonnen. Stukken verschijnen in kranten, zoals dit artikel naar aanleiding van een stuk van Rob de Wijk in Trouw, deze reactie op een artikel van Hubert Smeets in het NRC en een radio-uitzending van VPRO Café Europa. Hoewel de gezamenlijke missie (het afdwingen van een referendum) van de GeenPeil-coalitie (met Forum voor Democratie en GeenStijl) formeel voorbij is, en we allen apart campagne gaan voeren, doen we - zoals u ziet - daarnaast toch dingen samen, want onze democratische hearts & minds kloppen vaak synchroon.

De afgelopen tijd hebben we in het land deelgenomen aan diverse debatten. Het biedt ons de gelegenheid onze tegenstanders af te tasten en de eigen argumentatie op de proef te stellen. Ook is er een klein boekje in de maak waarin kort en puntsgewijs de argumenten tegen het verdrag op een rijtje worden gezet. Het zal straks overal te koop zijn voor het symbolische bedrag van 1 euro. Al doende krijgen de plannen voor onze campagne steeds meer vorm en is het voorbereidende werk dus al volop gaande. Wij zullen u er aan het begin van het nieuwe jaar meer over vertellen.

Op 16 november is de subsidieverordening verschenen op de website van de referendumcommissie. De overheid stelt in totaal 2 miljoen euro beschikbaar aan organisaties en particulieren voor het voeren van de campagne. Zowel voor- als tegenstanders van het associatieverdrag krijgen 700.000 euro en per organisatie/particulier kan respectievelijk maximaal 50.000 en 5.000 euro worden toegekend. Wij roepen iedereen met een goed idee op hiervan gebruik te maken! Vanaf 14 december zal het aanvraag-formulier hiervoor online staan op de website van de referendumcommissie en dit formulier kan tot 14 januari worden ingediend.

Mocht u ons trouwens alvast een hart onder de riem willen steken met een donatie dan zijn wij u zeer dankbaar.

De lopende zaken gaan ook gewoon door. Zo is op 19 november ons al eerder dit jaar ingediende burgerinitiatief voor een parlementaire enquête naar de invoering van de euro (Peuro) in een hoorzitting besproken in de Tweede Kamer. Hiervan is een kek videoverslag gemaakt. Wij hopen dat middels een enquête in ieder geval deze 10 vragen zullen worden beantwoord. Óf politici waren destijd niet goed op de hoogte van de enorme risico's en de uiteindelijke noodzaak tot de vorming van een politieke unie voor het slagen van een monetaire unie óf ze wisten dit wel en dan hebben ze ons, de kiezers, jarenlang een rad voor ogen gedraaid. In beide gevallen is een enquête absoluut noodzakelijk en we hopen dat de Kamer hiertoe zal besluiten.

Ondertussen zijn we ons ook aan het beraden op wat we kunnen doen aan de sabotage door overheid en o.a. regeringspartijen PvdA en VVD van de praktische uitvoering van het referendum. Om te beginnen heeft GeenPeil de OCSE verzocht om waarnemers te sturen naar Nederland om toe te zien op een ordentelijk en eerlijk democratisch verloop van het referendum.

Ook zijn we aan het onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn om het openstellen van voldoende stembureaus af te dwingen. Iedereen moet kunnen stemmen, ook ouderen en gehandicapten en allen die niet ver kunnen reizen naar een stemlokaal. En het parlement maakt zichzelf volstrekt ongeloofwaardig: een hoge opkomstdrempel vaststellen, die vervolgens onhaalbaar wordt door te weinig stemlokalen. Als dat geen nepdemocratie is, weten wij het ook niet meer.

Daarnaast zijn wij ook nog bezig met diverse andere zaken die spelen (zoals bijvoorbeeld TTIP) en ook met scenario's voor de periode na het referendum, afhankelijk van wat ons parlement gaat doen met de uitkomst daarvan.

Het gelijktijdig schaken op al die verschillende borden is noodzakelijk. Klein als we zijn moeten we nu eenmaal overal kennis, kunde en allianties zoeken om, samen met u, onze trouwe supporters, flexibel en goed voorbereid overal snel in te kunnen springen als het moet. Want vandaag de dag is bijna niets zo onvoorspelbaar als de politiek. Bovenal voelt het goed om samen iets te kunnen doen.

Dus op naar de campagne, maar eerst de champagne. Want 2015 was een memorabel jaar. Nederlandse burgers hebben voor het eerst in de historie zelf een nationaal referendum afgedwongen. Dat het referendum in 2016 een verpletterende overwinning van de democratie moge worden.

Na de jaarwisseling melden wij ons weer, dan is het alle hens aan dek, samen volle kracht vooruit!

Geef ons prachtige MANIFEST cadeau!

Met immer strijdbare groeten,
Burgercomité-EU
www.burgercomite-eu.nl | info@burgercomite-eu.nl