Nieuwsbrief 8 | 17 juni 2015 | Webversie
Genoeg is genoeg!
Donderdag 4 juni was het dan eindelijk zover. Het Raad van State advies over de 'sluipende bevoegdheden' naar aanleiding van ons eerste burgerinitiatief werd eindelijk behandeld: een treurig schouwspel. In ons manifest gaan we nader in op dit advies van de RvS dat erg interessant maar ook erg verontrustend is. Je zou verwachten dat over zo'n enorm belangrijk onderwerp door alle Kamerleden een verhit debat wordt gevoerd maar niets van dit alles. Geen plenair debat in de grote vergaderzaal maar slechts een algemeen overleg ergens in een achterkamertje. Er waren welgeteld zes(!) Tweede Kamerleden bij aanwezig. CDA en D66, maar ook de Partij voor de Dieren en de PVV waren in geen velden of wegen te bekennen.
In het zaaltje zaten slechts een paar 'burgers', zoals de inwoners van dit land ook tijdens dit overleg door de politici werden genoemd. Niet zo vreemd eigenlijk gezien het dedain en de arrogantie waarmee de ambtenaren van de Tweede Kamer deze 'burgers' keer op keer behandelen. Als Burgercomité-EU hebben we daar inmiddels zelf veel ervaring mee. Bijna elk bezoek van ons aan de kamer gaat, het kan niet anders genoemd worden, gepaard met een schoffering. De overhandiging van de Peuro handtekeningen hebben we zelf niet eens kunnen bijwonen omdat we bijzonder lang werden opgehouden bij de poortjes. We moesten zelfs onze schoenen uittrekken. Toen we eindelijk aankwamen was de overhandiging al voltooid. Een afspraak met een Kamerlid ging bijna niet door omdat men ons verkeerd had aangemeld en maar liefst drie kwartier had laten wachten. Deze keer moesten we twee keer terug naar de ingang lopen om de juiste kleur(!) sticker op te halen. Zelfs een krantje lezen voor de aanvang van het debat werd ons verboden. Het dedain waarmee in de kamer bezoekers behandeld staat symbool voor de toestand van onze democratie.
Maar goed, het debat, valt daar nog iets zinnigs over te zeggen? Eigenlijk niet. Dezelfde platitudes en kletskoek die we al twee jaar horen werden door minister Koenders die er zat namens de regering wederom van stal gehaald: 'Soevereiniteitsoverdracht is niet sluipend', 'We zijn er zelf bij', 'De EU is belangrijk voor ons.' Opvallend was hoe vaak Koenders bleef herhalen dat de bevoegdheidsoverdracht niet sluipend is terwijl er nota bene in het RvS advies staat dat crises ertoe kunnen leiden dat de EU bevoegdheden en macht naar zich toetrekt waar de landen bij het tekenen van het verdrag geen rekening mee hielden. Met andere woorden, jaar na jaar oefent de EU meer en meer macht over ons uit, iets waarvoor we in ieder geval als Nederland nooit bewust getekend hebben. Hetzelfde geldt overigens, zo gaf Koenders nota bene zelf toe, voor uitspraken van Europese rechters die de bevoegdheden van de EU vergroten door verdragen ruimer en ruimer te interpreteren. Als dit geen sluipende bevoegdheidsoverdracht is wat dan wel? Nee, nee, Koenders wilde hoogstens toegegeven dat er sprake kan zijn bij burgers - u weet wel, die koppige inwoners van dit land die het niet zo goed weten en het daarom allemaal nog een keer rustig uitgelegd moeten krijgen - van een ervaring van sluipende bevoegdheidsoverdracht.
Ook, zoveel was wel duidelijk, moest de minister niets hebben van referenda. Sterker nog, hij is er als de dood voor. Nederland, zo viel uit zijn mond op te tekenen, zal er alles aan doen veranderingen binnen de huidige verdragen door te voeren want, zo weet hij, een verdragswijziging, betekent een referendum niet alleen in Nederland (daar, u kunt erop rekenen, zullen wij voor zorgen!) maar ook in veel andere landen. Koenders vond het zelfs nodig het aankomend referendum in het VK te bekritiseren terwijl hij daar natuurlijk helemaal niet over gaat. Ronduit verontrustend was zijn terloopse mededeling dat het Hof van Justitie zal gaan bekijken of het TTIP verdrag tot de bevoegdheden van de Europese Commissie behoort. Als dat zo is kunnen we een referendum hierover in ieder geval op onze buik schrijven. Dat zal onze regering vast erg fijn vinden: hoe minder democratie hoe beter!
Van onze volksvertegenwoordigers, de zogenaamde indirecte parlementaire democratie, hoeven we niet veel te verwachten. Zij hebben immers, zoals de minister volkomen terecht opmerkte, de afgelopen jaren overal mee ingestemd en alle bevoegdheidsoverdrachten goedgekeurd: twopack, sixpack, ESM het maakt niet uit. "Ze waren er zelf bij", inderdaad, "en ze keken ernaar". Dat maakte het voor dat handjevol Kamerleden dat de moeite heeft genomen er donderdag bij te zijn zo lastig de minister flink aan te pakken. Ze hebben allemaal tonnen boter op hun hoofd. Een eervolle vermelding verdient alleen Harry van Bommel van de SP. Hij was verreweg het meest scherp en doortastend en nam zelfs nog de moeite te vragen aan Koenders of hij ons manifest gelezen had en wat hij van onze oproep voor een referendum vond. Daarop kwam overigens, hoe typisch, geen antwoord van de minister.
Nee, beste Nederlanders, van deze mensen moeten we het niet hebben, hoog tijd dat we als soeverein van dit land zelf de touwtjes in handen nemen en door middel van een referendum net zoals tien jaar geleden laten weten dat we hier schoon en schoon genoeg van hebben en niet willen opgaan in een Europese staat.

Genoeg is genoeg!

Met strijdbare groeten,
Burgercomité-EU
Wij hopen u wellicht aanstaande vrijdagavond te zien bij Sociëteit De Reünie in Gouda voor
Geef ons de democratie terug!
Arjan van Dixhoorn, co-auteur van het manifest en lid van Burgercomité EU komt het Manifest Aan het volk van Nederland toelichten. Lex Hoogduin, monetair econoom, zal een inhoudelijke reactie geven op het manifest. Elbert Dijkgraaf, Tweede Kamerlid van de SGP, zal een reactie vanuit de politiek geven. Daarna volgt een pittig gesprek tussen Van Dixhoorn, Hoogduin en Dijkgraaf onder leiding van Thierry Baudet, voorzitter van het Forum voor Democratie. Tevens is er ruimte voor vragen van aanwezigen.

MEER INFORMATIE & AANMELDING >>>
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld met uw e-mailadres.
U kunt zich hier uitschrijven.
U kunt hier een e-mailwijziging doorgeven.
Vragen, opmerkingen of tips? Neem contact met ons op!
Volg het laatste nieuws op de website van het Burgercomité EU