Veel dank!

Steun ons!

Beste mensen,

Naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief, vijf maanden geleden alweer, hebben we veel donaties mogen ontvangen: enorm bedankt hiervoor! We zijn nu druk bezig met het schrijven van ons ‘democratieboek’. Dat dit hard nodig is bleek wederom de afgelopen maanden. CDA-leider Buma bijvoorbeeld heeft te kennen gegeven dat ook als een meerderheid van de Nederlandse bevolking 21 maart tegen de sleepwet stemt, de uitslag van dit (raadgevend) correctief referendum sowieso genegeerd zal worden. Want, zo zei hij: “Hier ga ik uiteindelijk de keuze maken dat we dit referendum niet beschouwen als een echt referendum”. En dit terwijl het referendum over de sleepwet aan alle voorwaarden voor een wettelijk referendum voldoet.

Het is duidelijk, de minachting voor onze democratie en de Nederlandse bevolking is inmiddels zo goed als totaal bij de ‘kartelpartijen’: CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Ze zijn de schaamte voorbij. De huidige coalitiepartijen waren het tijdens de kabinetsonderhandelingen ongetwijfeld het snelst eens over de afschaffing van het referendum. We horen het ze tegen elkaar zeggen aan de onderhandelingstafel: “Directe invloed van de bevolking op het politieke besluitvormingsproces, dat kan zo niet langer doorgaan”.

Althans, niet in dit land, want referenda (net als directe verkiezing van openbare gezagsdragers, burgemeesters bijvoorbeeld) zijn in veel andere democratische landen een heel normaal onderdeel van het politieke proces. Het spreekt voor zich dat als de Nederlandse bevolking tijdens de referenda in 2005 en 2016 het ‘correcte antwoord’ had gegeven en tweemaal had gekozen voor overdracht van soevereiniteit en macht naar de EU het referendum nu niet zou worden afgeschaft. Kortom, onze machthebbers respecteren de politieke wil van de Nederlandse bevolking alleen als het ze goed uitkomt. Dit is in de kern van de zaak natuurlijk: door en door antidemocratisch en demofoob.

Terwijl het kabinet op dit moment het ondertekenen van de Donorwet opzettelijk lijkt te vertragen om zo een referendum hierover te voorkomen doet men er tegelijkertijd alles aan om het raadgevend referendum zo snel mogelijk af te schaffen, nadat het slechts één (!) keer is gebruikt. De evaluatie van het raadgevend referendum, later dit jaar, wordt zelfs niet afgewacht. Daarnaast trekt het kabinet een juridische truc uit de doos om, hoogst ongebruikelijk, de intrekkingswet waarmee het raadgevend referendum wordt afgeschaft met terugwerkende kracht in werking te laten treden. Zo wil men een referendum over het referendum voorkomen. Hierover is alom en terecht grote verontwaardiging ontstaan. Staatsrechtgeleerden achten deze constructie zelfs ‘illegaal’ en onze strijdmakkers bij Meer Democratie zijn een juridische procedure tegen de staat begonnen om hier een stokje voor te steken, laten we hopen dat het ze lukt.

Ook de EU is ondertussen uiteraard druk bezig met het verder ondermijnen van onze democratie. Zo is men inmiddels zelfs begonnen met het optuigen van een ‘nepnieuwsopsporingsdienst’ die beweert voor de waarheid op te komen maar via censuur de vrijheid van meningsuiting – de zuurstof van de democratie – helpt vermoorden. De EU wordt daarin uiteraard volledig gesteund door onze regering die ook meent dat het verstandig is dat de staat gaat bepalen welk nieuws wel en welk nieuws niet ‘deugt’.
Het zal duidelijk zijn, onze democratie ligt van alle kanten onder vuur. De enige manier om deze te redden is het zo snel mogelijk verlaten van de EU en het vernietigen van de kartelpartijen. Daarvoor zullen we met uw steun en een groeiend aantal bondgenoten blijven vechten.

Het zal duidelijk zijn, onze democratie ligt van alle kanten onder vuur. De enige manier om deze te redden is het zo snel mogelijk verlaten van de EU en het vernietigen van de kartelpartijen. Daarvoor zullen we met uw steun en een groeiend aantal bondgenoten blijven vechten.

Wat kunt u zelf doen? Wat u ook doet, stem 21 maart in ieder geval NIET op één van de landelijke kartelpartijen (VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) die allemaal zonder uitzondering een enorme bedreiging zijn gebleken voor onze democratie. En stem TEGEN de Sleepwet. De regering heeft al schaamteloos en openlijk aangekondigd dat men net als bij de vorige landelijke referenda (van 2005 en 2016) uw stem toch weer zal negeren. Daarom zal na een verwerping van de Sleepwet op 21 maart nog duidelijker worden hoe demofoob de kartelpartijen zijn. Steeds meer mensen zullen dan gaan inzien waarom we koste wat het kost zo snel mogelijk van deze antidemocratische partijen en de EU moeten zien af te komen.

Met strijdbare groet,
Burgercomité-EU

Steun ons!

Back in business. Steun ons!

Back in Business. Steun ons!

Het Burgercomité-EU is opgericht om te streven naar een referendum over het herstel van onze democratie door een uittreding van Nederland uit de ondemocratische Europese Unie zoals de Britten dat met succes hebben gedaan in 2016. Na het Oekraïne-referendum en de laatste verkiezingen in ons eigen land hebben wij ons op onze volgende stap beraden. Om het komend jaar onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken hebben we evenwel uw financiële steun nodig. We leggen u hier graag kort uit wat we van plan zijn, en waarom.

Vrijwel 100 jaar geleden, op 12 december 1917, werd in ons land het algemeen kiesrecht voor mannen en passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. In 1919 verkregen vrouwen het actief kiesrecht en in 1922 werd het algemeen kiesrecht in de Grondwet vastgelegd. Nu, 100 jaar later, staat de democratie die toen is gesticht onder druk. De Europese Unie is een van de grootste bedreigingen van de verworven politieke rechten van de Nederlanders ten opzichte van de staat, en van het zelfbeschikkingsrecht van ons land in de wereld.

Om aan te tonen dat die bedreiging reëel is heeft Burgercomité-EU in 2016 samen met GeenStijl en Forum voor Democratie een referendum afgedwongen over het associatieverdrag – of beter gezegd kolonisatieverdrag – dat de EU met Oekraïne had gesloten. De Nederlandse bevolking verwierp dit verdrag in een referendum op 6 april 2016 met een ruime meerderheid. Onze regering en ons parlement hebben de goedkeuringswet vervolgens toch aangenomen. Waarom? Omdat, zoals u weet, volgens onze politici, het ‘Europese project’ iets ‘onvermijdelijks’ is, en omdat gewone burgers niet (langer) geacht worden invloed uit te oefenen op zoiets ‘technisch’ als de geopolitiek van de EU.

Omdat de Nederlanders blijkbaar niet de juiste mening hebben over zaken van hogere politiek heeft de komende coalitie besloten het raadgevend referendum maar weer af te schaffen voordat het goed en wel onderdeel van ons politieke leven kon worden.
Onze democratie is het kind van de rekening. De Nederlandse bevolking, die in twee stappen, in 1917 en 1919, soeverein van dit land werd, heeft niets meer te vertellen over de meest fundamentele politieke (en constitutionele) ontwikkeling in onze tijd: het opgaan van ons land en onze democratie in een Europese politieke unie en een EU-geopolitieke machtsstructuur. Het Verdrag van die Unie, zo herinnert u zich ongetwijfeld, lijkt als twee druppels water op de Grondwet die de Nederlanders in 2005 ook al per referendum hadden verworpen.

Vorige week nog zei onze ‘Europese president’ Juncker tijdens zijn Troonrede (!) dat op termijn één Europese politieke unie onvermijdelijk is en gaf hij zelfs te kennen Europese landen die de euro nog niet hebben ingevoerd te willen gaan dwingen dit alsnog te doen. Met democratie heeft dit alles vanzelfsprekend niets meer te maken. En toch heeft hij grotendeels gelijk. De door u verworpen Europese ‘grondwet’, die in de vorm van het Verdrag van Lissabon toch aan ons werd opgelegd, stelt het vormen van een ‘nadere Unie’ immers voor als een verplichting van de EU-superstaat-in-wording.

Als Burgercomité-EU willen we tegen deze zogenaamd ‘onvermijdelijke’ ontwikkeling blijven strijden. Die ‘onvermijdelijkheid’ is tenslotte het gevolg van een hele reeks politieke keuzes die tegen de uitdrukkelijke wilsbeschikking van de Nederlandse kiezer in twee referenda ingaan, en daarom allesbehalve onvermijdelijk zijn. Er zijn ook andere keuzes mogelijk, maar dit is wat onze elites willen. Niet wat wij willen, en, daarvan zijn we overtuigd, zeker ook niet wat de Nederlandse bevolking wil!

Omdat de media hun werk niet doen willen wij, om de Nederlandse bevolking over de ‘staat van onze democratie’ te informeren, in het kader van 100 jaar algemeen kiesrecht een boekje doen verschijnen waarin we de belangrijkste bedreigingen voor onze democratie vandaag beschrijven. Dat boekje wordt een vervolg op ons Manifest aan het volk van Nederland uit 2015, dat overigens nog altijd te verkrijgen is. Zie daarvoor: hier.

Om actief te kunnen blijven, en onze website in de lucht te kunnen houden, zijn we afhankelijk van uw steun. Het is inmiddels twee jaar geleden dat we een crowdfundingactie organiseerden, en nu zijn we bijna door ons budget heen. U kunt ons draaiend houden door een (kleine) donatie op rekeningnummer NL06INGB0006627825 ten name van BurgercomiteEU te Den Haag. Alvast heel veel dank voor uw steun!

Teken ook voor het Sleepwet Referendum!

We roepen u ook op om, indien u dat nog niet deed, te tekenen voor het referendum over de zogenaamde sleepwet die de Nederlandse staat grote bevoegdheden geeft om de Nederlanders af te luisteren, hun apparaten te hacken en informatie over ons te verzamelen. U kunt digitaal tekenen op https://sleepwet.nl tot 12 oktober. U kunt ook het formulier invullen, uitprinten en voor 16 oktober per post versturen via https://www.referendumovereenwet.nl/wetten/34588. Als er niets gebeurt kan dit zo maar het laatste nationale referendum ooit worden. Alleen daarom is uw handtekening al belangrijk!

Met strijdbare groeten,
Burgercomité-EU

Eindelijk een verkiezing met een bindende uitslag!

Red de democratie, stem EU-sceptisch op 15 maart!

Beste mensen,

Aanstaande woensdag is het dan zo ver: eindelijk een verkiezing met een bindende uitslag! Voor het zover is, leggen we de politieke partijen weer langs onze democratische meetlat. Dit keer de ‘referendummeetlat’. Want we zijn alles behalve vergeten wat de politiek met de uitslagen van de enige twee landelijke naoorlogse referenda heeft gedaan, namelijk het referendum over de Europese grondwet op 1 juni 2005 en het referendum over het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne op 6 april 2016: absoluut helemaal niets. In beide referenda hebben wij, de Nederlandse bevolking, met ruime meerderheid tegen gestemd, desalniettemin stemde de politiek in Den Haag uiteindelijk tot twee keer toe toch voor.

Ter herinnering de partijen die de wil van de Nederlandse bevolking expliciet gegenereerd hebben:

Politieke partijen langs de democratische meetlat

POLITIEKE
PARTIJ
REFERENDUM
1 JUNI 2005
REFERENDUM
6 APRIL 2016
DEMOCRATIE
SCORE
V PVV Uitslag overgenomen Uitslag overgenomen 2
V SP Uitslag overgenomen Uitslag overgenomen 2
V PvdD Uitslag overgenomen Uitslag overgenomen 2
V SGP Uitslag overgenomen Uitslag overgenomen 2
O ChristenUnie Uitslag genegeerd Uitslag overgenomen 1
X D66 Uitslag genegeerd Uitslag genegeerd 0
X GroenLinks Uitslag genegeerd Uitslag genegeerd 0
X VVD Uitslag genegeerd Uitslag genegeerd 0
X PvdA Uitslag genegeerd Uitslag genegeerd 0
X CDA Uitslag genegeerd Uitslag overgenomen in de Tweede Kamer maar in de Eerste Kamer (na de verkiezingen) zal CDA voorstemmen 0

V = EU-KRITISCH
O = GEMATIGD EU-KRITISCH
X = EUROFIEL

Het is duidelijk. De grote middenpartijen, dat wil zeggen de VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks hebben de uitslagen van de twee nationale naoorlogse referenda allebei aan hun laars gelapt. Ze hebben dus consequent, als het erop aankwam, tegen de democratische wil van de Nederlandse bevolking en daarmee tegen onze democratie en voor de Europese Unie gestemd. Deze vijf partijen vertegenwoordigen u niet in Den Haag, maar ze vertegenwoordigen de Europese Unie in Nederland. Wat u ook doet, stem in ieder geval NIET op een van deze vijf partijen.

De PVV, SP, PvdD en de SGP daarentegen hebben bij beide referenda wel voor u, voor de Nederlandse bevolking en voor onze democratie gekozen. Van deze vier partijen is, zoals we in onze vorige nieuwsbrief lieten zien, de PVV het meest EU-kritisch. Van alle nieuwe partijen is Forum voor Democratie de enige partij die even EU-kritisch is als de PVV. Zoals we eerder schreven is grof gezegd op links de SP een EU-kritisch alternatief voor de PvdA, de PvdD een EU-kritisch alternatief voor GroenLinks of D66 en Forum voor Democratie een EU-kritisch alternatief voor CDA of VVD. Maar niet alles laat zich in dit ‘frame’ vatten.

Hoe dan ook: stem voor de meest EU-kritische partij die in lijn is met uw geweten en overtuiging!

Met strijdbare groeten,
Burgercomité-EU

Bronnen:
http://www.parlement.com/id/vhvjk0yj4nu7/nieuws/tweede_kamer_stemt_voor_verdrag_van
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2017P02791

Red onze democratie, stem EU-sceptisch 15 maart!

Red onze democratie, stem EU-sceptisch op 15 maart!

Beste mensen,

Donderdag 23 februari 2017 was een historische dag in onze parlementaire democratie. De Tweede Kamer heeft toen, zoals verwacht (met 89 stemmen voor en 55 stemmen tegen) vóór het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne gestemd. En dit terwijl de Nederlandse bevolking op 6 april 2016 in het eerste raadgevend referendum dat ooit in ons land werd gehouden in overgrote meerderheid tégen het associatieverdrag stemde!

Het belang hiervan kan nauwelijks worden overdreven omdat deze stemming opnieuw glashard en ondubbelzinnig bewijst dat ons parlement niet langer de Nederlandse bevolking maar de Europese Unie vertegenwoordigt.

Laat het nog even op u inwerken:

  • 61% van de Nederlandse bevolking stemde op 6 april 2016 TEGEN het associatieverdrag;
  • 62% (!) van de Tweede Kamer stemde op 23 februari 2017 nogmaals VOOR exact hetzelfde associatieverdrag (waaraan ondanks het inlegvelletje van uw minister-president geen letter is veranderd).

Zoals u ongetwijfeld nog goed weet, hebben wij bijna 12 jaar geleden op 1 juni 2005 ook in overgrote meerderheid tégen de Europese Grondwet gestemd die eerder door de Tweede Kamer was aangenomen. Desondanks is die Grondwet in de vorm van het Verdrag van Lissabon alsnog door de Tweede Kamer geloodst, en in 2009 in werking getreden.

Onomstotelijk staat nu vast dat de belangen en wil van de Europese Unie boven die van de Nederlandse burgers gaan. Er kan dus geen sprake meer zijn van een Nederlandse democratie zolang we lid zijn van die Europese Unie. Stem daarom bovenal EU-sceptisch!

Om u bij uw keuze te helpen hebben we de partijprogramma’s van alle partijen op een rijtje gezet en geordend naar mate van EU-scepticisme. Dit hebben we gedaan op basis van de Stemwijzer waarin we drie relevante stellingen vonden die voor het voortbestaan van onze democratie van belang zijn:

  1. Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden.
  2. Er moet een Europees leger komen.
  3. Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen.

Politieke partijen langs de democratische meetlat

BINDENDE
REFERENDA
NEXIT GEEN
EU-LEGER
TOTAAL
V PVV 1 1 1 3
V Forum voor Democratie 1 1 1 3
V De Burger Beweging 1 1 1 3
V Libertarische Partij 1 1 1 3
O SP 1 0 1 2
O Partij voor de Dieren 1 0 1 2
O 50Plus 1 0 1 2
O VNL 1 0 1 2
O Nieuwe Wegen 1 0 1 2
O Piratenpartij 1 0 1 2
O Lokale Partij 1 0 1 2
X D66 1 0 0 1
X GroenLinks 1 0 0 1
X Vrijzinnige Partij 1 0 0 1
X VVD 0 0 1 1
X PvdA 0 0 1 1
X CDA 0 0 1 1
X ChristenUnie 0 0 1 1
X SGP 0 0 1 1
X Ondernemingspartij 0 0 1 1
X Denk 0 0 0 0
X Artikel 1 0 0 0 0

V = EU-SCEPTISCH
O = GEMATIGD EU-SCEPTISCH
X = EUROFIEL

(NB: GeenPeil is niet in dit overzicht opgenomen, omdat zij geen partijprogramma hebben. Ze zijn dus niet EU-sceptisch of eurofiel, maar hun poging onze vastgeroeste en bedreigde democratie te hervormen juichen we toe.)

Hoe hoger de score van een partij, hoe EU-sceptischer de partij is. We leggen de grens tussen EU-sceptisch en eurofiel bij een totaalscore van minstens 2 punten. Van de partijen die nu al in de Tweede Kamer zitten zijn de PVV, Forum voor Democratie, De Burger Beweging en de Libertarische Partij het meest EU-sceptisch. We beseffen dat er mensen zijn die niet op de PVV willen/kunnen stemmen. Mocht dit ook voor u het geval zijn dan zouden we u willen aanraden serieus het Forum voor Democratie (FvD) als alternatief te overwegen. In de laatste peiling van De Hond staat deze partij op 2 zetels en ze komt dus (in tegenstelling tot de andere twee partijen die net zoals de PVV en FvD ook de maximumscore van 3 halen) zeer waarschijnlijk in de Tweede Kamer.

Mochten zowel de PVV, FvD, De Burger Beweging of Libertarische Partij geen reële optie voor u zijn dan raden we u de volgende EU-sceptische alternatieven aan:

  • Voelt u zich thuis bij de PvdA? Overweeg dan een stem op de SP.
  • Voelt u zich thuis bij GroenLinks of D66? Overweeg dan een stem op de PvdD.
  • Voelt u zich thuis bij de VVD of het CDA? Overweeg dan een stem op VNL.

Wat u ook doet, stem in ieder geval zo EU-sceptisch mogelijk op 15 maart en red onze democratie!

Met strijdbare groeten,
Burgercomité-EU

Quod erat demonstrandum

Quod erat demonstrandum

De kogel is na lang talmen eindelijk door de kerk. Het kabinet heeft besloten het associatieverdrag te ratificeren ondanks dat het op 6 april 2016 met grote meerderheid van stemmen werd verworpen. Hiermee is kristalhelder bewezen wat wij als initiatiefnemer van dit referendum vanaf het begin hebben willen aantonen. De Nederlandse politiek draait niet langer om u, de Nederlandse kiezer en de Nederlandse bevolking, maar om Brussel en de Europese Unie. Onze democratie is zo goed als dood. De periode sinds het referendum van 6 april en dit besluit van het kabinet laten hier geen enkele twijfel meer over bestaan. Een kort overzicht van wat we sinds de referendumuitslag geleerd hebben over de extreem zorgelijke toestand van de democratie in ons land.

Op 6 april stemden we met een grote meerderheid tegen het associatieverdrag met Oekraïne. De raadgevend referendumwet verplichtte de regering vervolgens ‘zo spoedig’ mogelijk met een binair antwoord te komen: óf de wet intrekken en het associatieverdrag niet ratifceren óf het verdrag alsnog ratificeren. Voor ons, het Burgercomité-EU, betekent NEE uiteraard NEE. En alleen door het verdrag niet te ondertekenen doet de Nederlandse staat recht aan de uitslag van het referendum. Immers, tijdens de campagne zijn tientallen redenen tegen het verdrag genoemd – zie ook ons pamflet ‘En daarom nee’ voor onze redenen – en onze regering weet, net zo min als wij, welke van deze redenen voor de bevolking uiteindelijk doorslaggevend waren.

Onze minister-president heeft zich vervolgens vastgedraaid in zijn eigen spin. Tijdens de campagne beklemtoonde de premier keer op keer dat het associatieverdrag slechts ‘een simpel handelsverdrag’ was waarvan er tientallen zijn. Een verdrag bovendien, zo bleef hij de afgelopen maanden na de referendumuitslag maar herhalen, dat ook zonder Nederland gewoon zou doorgaan. Vandaag beweerde Rutte trouwens ineens zonder blikken of blozen exact het tegenovergestelde. Maar hoe verhoudt deze nuchtere ‘er is niets aan de hand’ Rutte zich tot de apocalyptische Rutte die we 28 oktober plotseling enorme angstvisioenen over ‘vacuümbommen’ in Aleppo, dramatische ‘geopolitieke consequenties ‘ en een oprukkend Rusland zagen schetsen?

Of wat moeten we denken van een parlement dat unaniem van de regering eiste vóór 1 november, meer dan 200 dagen nadat de uitslag van het referendum officieel door de Kiesraad was vastgesteld, te laten weten wat ze zou gaan doen met de uitslag van het referendum om vervolgens doodleuk op 31 oktober zes weken uitstel te verlenen? Hoe geloofwaardig zijn politici van de PvdA, D66 en het CDA nog die voor camera hebben verklaard de uitslag van het referendum te zullen respecteren maar die het associatieverdrag nu alsnog gaan ratificeren?

Want laat er absoluut geen misverstand over bestaan, aan de verdragstekst zelf is geen tittel of jota veranderd. Dat zou immers betekenen dat men het verdrag had moeten openbreken en dat alle landen het opnieuw zouden moeten ratificeren. Als kabinet en parlement dus besluiten het verdrag te ratificeren dan betreft dit, hoe dan ook, exact dezelfde verdragstekst die met een bijna twee derde meerderheid op 6 april door ons overtuigend werd afgewezen. Een zogenaamde ‘verklaring’ of annex bij het verdrag heeft niets, maar dan ook absoluut niets te betekenen. Het is te vergelijken met een zelfgeschreven velletje papier bij een koopcontract dat bovendien niet eens door de wederpartij, Oekraïne, ondertekend zal worden!

Zo’n verklaring doet natuurlijk per definitie op geen enkele manier recht aan de tegenstem. De verklaring lijkt sterk op de ‘voorlichting’ zoals we die eerder van het kabinet hebben gekregen tijdens de campagne. In de verdragstekst zelf is en blijft bijvoorbeeld wel degelijk expliciet sprake van financiële steun (artikel 453), een visumvrije regeling (artikel 19) en militaire samenwerking (artikel 10) met Oekraïne. U kunt het zelf nalezen, het staat er allemaal letterlijk in. Het is deze verdragstekst die uiteindelijk rechtsgeldig is en voor een rechter kan worden afgedwongen, niet het zelfverzonnen bijsluitertje van onze regering dat niet eens wordt ondertekend door Oekraïne! Net als de kreet ‘het is maar een vrijhandelsverdrag’ strooit dit bijsluitertje (meer is dit niet) de Nederlandse kiezer zand in de ogen, vlak voor de verkiezingen.

Los van de punten die onze regering benoemt in de bijsluiter is en blijft dit associatieverdrag zonder twijfel de facto een EU-integratieverdrag waarin Oekraïne door de EU wordt opgedragen ongeveer 80% van alle EU-wetgeving over te nemen. Zo staat in artikel 124 bijvoorbeeld letterlijk:

De partijen erkennen het belang van de aanpassing van de bestaande wetgeving van Oekraïne aan die van de Europese Unie. Oekraïne draagt er zorg voor dat zijn bestaande wetten en toekomstige wetgeving geleidelijk in overeenstemming met het EU-acquis worden gebracht.

Zoals wij vanaf het begin hebben gezegd: dit verdrag bewerkstelligt integratie zonder lidmaatschap, en tenzij kolonisering het doel is, zal lidmaatschap op termijn zeker volgen. Een ‘annex’, ‘toelichting’ of ‘verklaring’ bij het verdrag verandert daaraan helemaal niets, hoe vaak je ook blijft vertellen dat het ‘juridisch bindend’ zou zijn. Oekraïne, en Oost-Europese landen zoals Polen, zien dit verdrag dan ook volkomen terecht als een opmaat voor een toekomstig EU-lidmaatschap van Oekraïne.

Hoe dom denkt het kabinet dus eigenlijk dat wij zijn? Het was beter geweest als het kabinet eerlijk had gezegd de uitslag van het raadgevend referendum niet te volgen. Dat had democratische duidelijkheid geschapen (precies zoals men dat in 2005 ook had moeten doen toen de Nee-stem van de Nederlanders op een vergelijkbare manier werd genegeerd). Dat kan men ook doen, want het referendum is immers niet bindend. Maar een zogenaamd ‘juridisch bindende’ verklaring die niets betekent en de verdragstekst zelf ongewijzigd laat: wat een verwerpelijk cynisme en wat een gebrek aan respect (opnieuw!) voor de Nederlandse bevolking!

Het is duidelijk dat dit associatieverdrag dat de Europese Unie gesloten heeft kost wat het kost moet worden doorgedrukt, zelfs als onze politici hun laatste restje geloofwaardigheid en onze democratie ervoor moeten offeren. En dat nog wel vlak voor de komende parlementsverkiezingen. Niets, maar dan ook helemaal niets en niemand, mag het heilige ‘Europese project’ blijkbaar in de weg staan, zeker niet zoiets ‘onbenulligs’ en ‘populistisch’ als een referendum of een democratie.

Voor wie onze democratie lief is: u weet wat u te doen staat op 15 maart 2017. Stem in geen geval op een partij die de uitslag van het referendum niet respecteert, het associatieverdrag ratificeert en zo bewijst niets om onze democratie te geven!

Burgercomité-EU

PS 1:
Lees in ons boekje ‘Daarom Nee’ waarom het associatieverdrag slecht is voor Nederland en Oekraïne.
U kunt het hier gratis downloaden.

PS 2:
Feitelijk is Nederland geen democratie meer. In ons manifest analyseren wij in detail alle sluiproutes waardoor de bevoegdheidsoverdracht naar Brussel blijft doorgaan. Dit manifest is een aanklacht tegen deze afschaffing en ondermijning van onze democratie door de Europese Unie en een oproep tot grondwettelijk herstel.
U kunt er hier meer over lezen.

PS 3:
Binnenkort meer over onze vervolgacties. We kunnen en zullen nog wat doen! Want: