Naheffing-gate: Brussel zet kabinet in zijn hemd

Het kabinet wordt bij de zogeheten naheffing-gate in zijn hemd gezet door Brussel. De Europese Commissie vraagt Den Haag om meer openheid te betrachten en alsnog toestemming te geven om documenten over de veelbesproken EU-heffing van 642 miljoen euro vrij te geven.

De verrassende wending komt nadat De Telegraaf een juridische procedure tegen de commissie was gestart bij het gerecht in Luxemburg om openbaarmaking af te dwingen. Het betreft correspondentie uit 2014 tussen Nederlandse en Brusselse functionarissen over de torenhoge naheffing. De ministers Dijsselbloem (Financiën) en Koenders (Buitenlandse Zaken) hebben steeds beweerd dat juist Brussel vrijgave van de stukken blokkeerde.

Dat blijkt andermaal kul. In een brief van 19 juni jongstleden aan het Europese Gerecht schrijft de commissie dat zij „de Nederlandse overheid (heeft) verzocht of zij haar bezwaar handhaaft”. De reden voor dit nieuwe verzoek is volgens Brussel dat de Nederlandse overheid onlangs een reeks documenten heeft vrijgegeven inzake de naheffing.

Dat betrof interdepartementale correspondentie die het ministerie van Financiën na een half jaar tijdrekken schoorvoetend openbaar maakte, eveneens na een bezwaarprocedure van De Telegraaf. Veel andere stukken blijven nog steeds onder de pet.

De naheffing deed in oktober 2014 veel stof opwaaien. Dijsselbloem zei overvallen te zijn door het torenhoge bedrag en verkondigde niet zo maar te zullen betalen. Toch betaalde hij snel. Uit tot nu toe vrijgegeven correspondentie blijkt dat Nederland ogenschijnlijk geen pogingen heeft ondernomen om de naheffing te betwisten en dat Dijsselbloem zijn verbazing veinsde.

Lees het hele artikel in de Telegraaf >>>