Donderdag stemt de Tweede Kamer over het Oekraïne-verdrag. Mail uw Tweede Kamerlid!

Referendum EU Associatieverdrag Oekraïne

Eindelijk met de billen bloot!

Beste mensen,

Deze week is het zo ver. Dinsdagavond heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel van de regering waarin het associatieverdrag met Oekraïne wordt goedgekeurd. Dit ondanks dat wij, de Nederlandse bevolking, met een ruime meerderheid in een referendum op 6 april tegen dit associatieverdrag hebben gestemd. Tien maanden later is aan de verdragstekst zelf echter ondertussen geen letter veranderd. De regering heeft er een inlegvelletje ingestopt waarvan zelfs de eurofiele Raad van State in het door haar uitgebrachte advies moet erkennen dat het niet duidelijk is wat de (juridische) status van het document is. Waarom niet? Nou, onder andere omdat de tegenpartij, Oekraïne, dit inlegvelletje niet eens ondertekend heeft. We zijn blij dat de Raad van State dit met zoveel woorden bevestigt: ‘[het is] onvoldoende duidelijk wat, gelet op de positie van de Oekraïne, het rechtskarakter van het besluit is‘.

Desalniettemin werd het associatieverdrag dinsdag door de regering ter goedkeuring voorgelegd aan de Tweede Kamer en er zal DONDERDAG over gestemd worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Tweede Kamer de referendumuitslag en daarmee de wil van de Nederlandse bevolking expliciet ter zijde schuiven. Dit laat exact datgene zien wat wij al jaren betogen: De Nederlandse politiek draait al heel lang niet meer om u, de Nederlandse bevolking, maar is een uitvoerende arm geworden van de Europese Unie.

Op 15 maart hebben we de kans deze ontwikkeling een halt toe te roepen. In onze volgende nieuwsbrief zullen we daar uitgebreid op ingaan en een oproep doen het onderscheid ‘eurosceptisch-eurofiel’ tot dé inzet van de verkiezingen te maken.

Voor nu zouden we u willen vragen voor aanstaande donderdag een e-mail te sturen naar de Tweede Kamer met de oproep donderdag TEGEN de goedkeuringswet te stemmen. Met 1 klik stuurt u hieronder een oproep naar alle of enkele Kamerleden.

Laat onze Kamerleden weten dat we ze goed in de gaten houden en dat we 15 maart zullen afrekenen met diegenen die voor het associatieverdrag stemmen!

Met strijdbare groet,
Burgercomité-EU


Laat u horen bij de Tweede Kamer

Na het invullen van uw naam en e-mailadres kunt één of meerdere volksvertegenwoordigers aanvinken (niet meer dan 10 tegelijk alstublieft in verband met spamfilter). Klik op ‘verzenden’ om uw mail te versturen. Verder hoeft u niets te doen. U ontvangt een kopie op uw eigen e-mailadres, evenals een eventueel antwoord van het betreffende Kamerlid.

Geacht Tweede Kamerlid,

Ik stuur u deze e-mail omdat u aanstaande donderdag gaat stemmen over de goedkeuringswet m.b.t. het EU-associatieverdrag met Oekraïne. Graag wil ik u eraan herinneren dat de Nederlandse bevolking in meerderheid tegen dit verdrag gestemd heeft. Aan de verdragstekst zelf is 10 maanden later nog geen letter veranderd. Het inlegvelletje bij het verdrag van de regering heeft geen enkele (juridische) status (ook volgens de Raad van State). Het wederom expliciet terzijde schuiven van de uitspraak van de burgers in Nederland zal het vertrouwen in de politiek en de democratie nog meer beschadigen. Ik vertrouw erop dat u de wens van de Nederlandse bevolking zult respecteren. Omdat u mij vertegenwoordigt. Omdat u een van de dragers bent van de soevereiniteit van een van de oudste vrije landen ter wereld. Omdat u zich daarmee een democraat toont.

Met vriendelijk groet,

Beste mensen, deze mailactie is afgelopen sinds donderdagavond 19:00!
4000 mensen hebben meegedaan.
Samen hebben zij 300.000 mails verstuurd.
Nieuwe acties zijn in voorbereiding.
Doe mee en geef u op voor onze nieuwsbrief!
HEEL VEEL DANK ALLEMAAL!