Macht zonder controle – De trojka

https://www.youtube.com/watch?v=2zzMWcadFE4

Al vijf jaar worstelen de crisislanden van de eurozone met hun schuldenlast. Om hun broodnodige noodleningen te krijgen, moeten ze zich noodgedwongen de wet laten voorschrijven door ambtenaren die niet zijn onderworpen aan parlementaire controle: de trojka. Gerekruteerd uit de instellingen IMF, de ECB en de Europese Commissie, dwongen zij de landen tot besparingen van verwoestende proporties. Echter, de positieve impact van de besparingsmaatregelen bleef voor de meeste landen uit. Economisch journalist Harald Schumann zoekt tot de bodem uit wat de oorsprong en impact is van specifieke besluiten van de trojka in een spannende onderzoeksreis.

,