Kamer: transparantie over Brusselse naheffingen bedroevend

Op 26 mei debatteerde de Kamer over de naheffing van 1,1 miljard euro uit Brussel. Minister-president Rutte zwijgt in alle talen, Kamerlid Pieter Omtzigt vraagt om opheldering. ‘De Kamer moet de naheffing gewoon kunnen controleren.’ Vandaag stemt de Kamer over een nieuwe motie. Wat zijn de feiten?

Het gedoe rondom de naheffingen die Brussel heeft opgelegd aan Nederland sleept zich voort. Morgen wordt er een nieuwe motie in stemming gebracht, waarin de regering wordt verzocht klare wijn te schenken over hoe het nu precies zit met deze naheffingen.

Voor wie het niet meer weet: De Nederlandse regering werd eind vorig jaar onaangenaam ‘verrast’ door een naheffing van ruim een miljard euro bruto. De verrassing betrof niet eens zozeer de naheffing zelf, als wel de hoogte ervan. CDA Kamerlid Pieter Omtzigt stelde vervolgens kritische vragen over die hoge naheffing aan minister Dijsselbloem. Mede naar aanleiding van een eveneens uiterst kritisch rapport van de Europese Rekenkamer over de kwaliteit van de aangeleverde data aan Eurostat, het statistisch bureau van de EU dat verantwoordelijk is voor de berekening van naheffingen.

Inmiddels is gebleken dat Nederland die naheffing heeft betaald, als enige EU-land – ook Groot-Brittannië, België, Italië en enkele andere landen kregen een naheffing. Bovendien blijkt die 1,1 miljard nog niet het totaal te zijn. Recent werd duidelijk dat Nederland opnieuw een naheffing voor de kiezen krijgt. Dit keer zou het gaan om een slordige 200 miljoen euro éénmalig, plus een structurele verhoging van de contributie met dertig miljoen euro per jaar. Het betrof hier de periode 2011 en 2012. De berekeningen voor 2013 en 2014 zijn nog niet bekend, maar niet uitgesloten kan worden dat ook voor die jaren een forse naheffing zal volgen.

Lees dit artikel van Jean Wanningen verder op Follow The Money >>>