Jetta Klijnsma verkoopt uw pensioen in Brussel

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft woensdag ingestemd met een nieuwe EU-richtlijn voor pensioenfondsen. De VVD, PvdA, D66 en GroenLinks stemden van harte in, want ALLES dat geregeld wordt door de EU is natuurlijk beter! En ondanks dat het over zoiets belangrijks gaat als uw pensioen, aarzelt men niet om over letterlijk één nacht ijs te gaan.

Aan de stemming ging een bizar ondemocratische toestand vooraf. In Brussel werd in het geheim onderhandeld over de nieuwe pensioenrichtlijn (IORP-2), en gisterenavond werd het resultaat pas toegankelijk voor Tweede Kamerleden terwijl het al wel beschikbaar was. Naast deze onnodige geheimzinnigheid, kregen de Kamerleden nog niet eens 24 uur de tijd voor het beoordelen van de 100 bladzijden tekst. Terwijl het hier nota bene gaat om 1400 miljard euro Nederlands pensioegeld. En uiteraard bijna niets in de media, want die willen u pas graag informeren als de handtekeningen al gezet zijn. Er zou namelijk anders misschien verzet georganiseerd kunnen worden en dat moeten we niet hebben met zaken die in Brussel worden uitgeruild, dat is weliswaar democratisch maar veel te lastig net als referenda en daar houdt Juncker niet van.

Het besluit dat donderdag in Brussel wordt voorgelegd ter goedkeuring door regeringsleiders (hamerstuk), kan niet op ieders goedkeuring rekenen. Het CDA maakt zich grote zorgen over de zeggenschap van DNB. “Het wordt makkelijker voor fondsen om te verhuizen naar een ander land. Daar hebben wij grote moeite mee”, zegt Kamerlid Pieter Omtzigt.

Hij diende daarom woensdag een motie in om de Europese richtlijnen een halt toe te roepen.

Maar deze kreeg geen steun van een meerderheid. Naast regeringspartijen VVD en PvdA, stemden D66 en GroenLinks daar niet mee in.

Er verdwijnt volgens Omtzigt nog meer zeggenschap voor Nederland. Bij een voorgenomen verhuizing van een pensioenfonds naar het buitenland moet DNB een advies geven aan de toezichthouder in dat betreffende land. Een negatief advies, bijvoorbeeld omdat het toezicht niet in orde is, kan vervolgens worden aangevochten bij de rechtbank in dat land. Op dit moment heeft DNB nog een veto (artikel 83 Pensioenwet).

“Daarmee verdwijnt er een enorm slot op de deur. Een pensioenfonds kan in een land gaan zitten waar het toezicht slap is en vervolgens te veel pensioen uitkeren. Op de lange termijn komt zo’n fonds dan in de problemen. Voor welk probleem is dit een oplossing?”, vraagt Omtzigt zich over de richtlijnen af.

Saillant detail: De Duitse “Unterstützungkassen” vallen niet onder de nieuwe richtlijn.

Lees hier de onderhandelingsteksten

Voor de nodige achtergrond lees dit uitstekende artikel van Jean Wanningen uit 2014

UPDATE DONDERDAG 22:30

Mevrouw Klijnsma vond het vandaag niet nodig om de vragen van Tweede Kamerleden over zo’n belangrijk onderwerp als de pensioenrichtlijn te beantwoorden, hoewel de voltallige Kamer daar om verzocht heeft. Wederom niet netjes en respectloos, maar zolang de regeringspartijen VVD en PvdA dit gedogen is daar niets tegen te doen. De regeringsleiders van de EU zijn vandaag al akkoord gegaan, al moet er formeel nog gestemd en getekend worden.