Inleidend verzoek referendum over associatieverdrag met Oekraïne toegelaten

Er zijn meer dan 10.000 geldige verzoeken ingediend voor het houden van een referendum over de wet tot goedkeuring van een Associatieovereenkomst met Oekraïne. Daarmee gaat deze wet door naar de volgende, definitieve fase. Als in de definitieve fase, die loopt van 18 augustus tot en met 28 september, 300.000 geldige verzoeken zijn ontvangen, dan wordt een raadgevend referendum over deze wet gehouden.

In totaal zijn 14.441 verzoeken ontvangen. Daarvan waren er 13.480 geldig, en 961 ongeldig. De controle van verzoeken vond plaats door middel van een steekproef, overeenkomstig de Wet raadgevend referendum.

Op 18 augustus wordt het besluit over toelating van de inleidende fase gepubliceerd in de Staatscourant. Het proces-verbaal van de beoordeling ligt vanaf die publicatie twee weken ter inzage bij de Kiesraad. Hetzelfde geldt voor de verzoeken die ongeldig zijn verklaard.

Formulieren voor het indienen van definitieve verzoeken tot het houden van een referendum over de goedkeuring van de Associatieovereenkomst met Oekraïne zijn vanaf 18 augustus beschikbaar op www.referendumovereenwet.nl.

Bron: Kiesraad