GeenPeil weerlegt democratiehaat van Rutte’s roeptoeter Rob de Wijk

Referendum EU Associatieverdrag Oekraïne
De regering Rutte heeft een van hun sokpoppen, Rob de Wijk (D66-lid!), vooruit gezonden om GeenPeil en de roep om een EU referendum af te branden. Want Den Haag poept in de broek voor burgerinspraak. Echt, je kan Rutte niet banger maken voor het volk dan door TEKEN.GEENPEIL.NL in te vullen en de weg voor een EU referendum open te zetten. Op onze beurt hebben wij van Rob de Wijk weinig te vrezen. Zijn afkeer tégen meer democratie roeptoetert hij op zo’n onwaarschijnlijk malle, populistische wijze dat zelfs de pedanterie van Pechtold er bij verbleekt. Dus grijpen we deze gelegenheid graag aan om het belang van GeenPeil, een sterker democratisch bewustzijn en meer inspraak in de Europese uitbreiding uiteen te zetten aan de hand van zijn ondoordachte hate piece. Bedankt voor de voorzet, Rob van “referendumpartij” D66, hier ons weerwoord.

Rob de Wijk: ‘Referendumwet gebruikt voor stemmingmakerij’
De Wijk: Gelukkig, het debat tussen politici en burgers wordt weer op gang gebracht. Hoe? Simpel: met een referendum over het Associatieverdrag van de EU met Oekraïne.
GeenPeil: Ja. Zo simpel zou het moeten zijn. Kies een onderwerp, probeer daar een referendum over af te dwingen, en in een gezonde democratie komt het debat dan vanzelf op gang.

De Wijk: Een coalitie van Burgercomité EU van EU-critici als Thierry Baudet, GeenPeil van de actiesite GeenStijl en radicale partijen als PVV en SP zijn er helemaal klaar voor.
GeenPeil: Maar ja. Rob de Wijk gaat liever meteen op de spelers, niet op de inhoud. “Actiesite” GeenStijl, “radicale partijen” als PVV en SP: De Wijk timmert meteen een frame om afkeer van GeenPeil op te roepen.

De Wijk: Wie de teksten op de verschillende websites leest, krijgt de indruk dat deze actie meer weg heeft van een afrekening met de politici van het midden, dan onvrede met het inclusief bijlagen 2500 pagina’s tellende associatieverdrag. Dat blijkt uit de toon die ze tegen de in hun ogen verderfelijke politiek van het midden uitslaan en uit de wijze waarop ze het Associatieakkoord verwerpen.
GeenPeil: Robbie heeft de teksten zelf duidelijk niet goed gelezen. Wie onze teksten wél leest, krijgt namelijk vooral het beeld dat we heel graag méér inspraak in grote besluiten en méér debat over het democratische gehalte van de EU-uitbreiding willen. Niet om ‘af te rekenen met partijen in het midden’, maar omdat wij van GeenPeil (bestaande uit het Burgercomité, het Forum voor Democratie van Thierry Baudet en GeenStijl) ons grote zorgen maken over de democratie, die onder grote druk staat omdat Den Haag vooral lijkt te onderhandelen met en luisteren naar Brussel, en daarbij de stem van het volk steeds vaker lijkt te negeren. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling en daar willen we meer debat over loswrikken.

De Wijk: Uit dat akkoord worden wat elementen gelicht die vervolgens worden samengevat in vier punten. Het eerste punt ‘er gaat EU-belastinggeld naar Oekraïne’ deed bij mij de vraag rijzen: nou en? Wie niet bereid is geld naar andere landen over te maken, moet onmiddellijk een streep zetten door de ontwikkelingssamenwerking.
GeenPeil: Dit is een valse vergelijking. Ontwikkelingssamenwerking is – in theorie – bedoeld om honger en armoede in berooide regio’s te verlichten. De EU is in de eerste plaats opgericht als een vrijhandelszone waar vrij verkeer van goederen en arbeid tot meer welvaart moet leiden. De laatste jaren, mede door de invoering van de euro, is dat ideaal steeds verder verwaterd met als gevolg dat rijke landen financiële gaten moeten dichten in arme landen. Dit komt omdat economische en politieke structuren van nieuwe (aspirant-) lidstaten zoals Oekraïne steeds verder af komen te staan van de basis waarop de EU ruim een halve eeuw geleden is opgetuigd. Kortom: Het was nooit de bedoeling dat het ene land tot in lengte der dagen belastinggeld over zou maken naar het andere land. Nu dat in de praktijk steeds vaker wel het geval blijkt te zijn, lijkt het GeenPeil niet meer dan logisch en terecht om de wenselijkheid van deze enorme Europese omslag aan de burgers van Nederland voor te leggen.

Lees verder op GeenStijl >>>

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Gerelateerde berichten

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  1. Het wordt nu echt spannend, stel dat het NEE kamp wint en die kans is erg groot, wat dan? Zullen de voorstanders van het verdrag denken, HOE NU VERDER? Rutte en het kabinet in hun hemd, paniek alom, maar ja, Eureka, “we doen er dus verder niets mee” wordt de reactie, men drinkt een glas, doet een plas en het blijft zoals het was. Ik zeg nee, vooral vanwege de grote corruptie in Oekraïne en niemand die weet, wat de gevolgen van dit verdrag zullen zijn.