Euroscepsis neemt toe

De liefde voor Europa zit bij veel Nederlanders niet diep. Dat Nederland deel uitmaakt van de Europese Unie wordt vooral als ‘iets onvermijdelijks’ gezien.

De steun voor het Nederlandse EU-lidmaatschap ligt nu zelfs lager dan in 2005, constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau in het vandaag verschenen kwartaalonderzoek Burgerperspectieven.

Tien jaar geleden verkeek de politiek in Den Haag zich op de stemming in het land. Bij het referendum over de Europese grondwet stemden twee op de drie Nederlanders tegen. Sindsdien is Europa niet van de politieke agenda verdwenen. De onderzoekers constateren dat de euroscepsis in Nederland verder is toegenomen. In 2005 vond 77 procent het EU-lidmaatschap een ‘goede zaak’, nu is dat percentage gedaald tot 42. Tegelijk merken ze op dat de kennis van en interesse voor Europa niet ‘bijzonder groot’ is. Nederlanders scoren op dat onderdeel slechter dan het Europees gemiddelde. Wat de Nederlandse burger vooral dwars zit, is het gevoel dat Nederland te veel macht aan Brussel heeft overgedragen. Meer dan de helft (55 procent) van de Nederlanders deelt die mening.

Lees verder op het Nederlands Dagblad via Blendle >>>