Een Europese grenswacht in ruil voor soevereiniteit

De Europese Commissie presenteert dinsdag een plan voor eigen grensbewaking. Dat zal voor de EU-landen betekenen dat ze zeggenschap over hun grenzen deels moeten overhevelen naar een Europese autoriteit.

De Commissie wil Frontex, de huidige dienst die de Europese grenzen bewaakt, vervangen door een nieuwe dienst met meer bevoegdheden. De ‘European Border and Coast Guard’ krijgt eigen middelen en personeel om informatie te verzamelen, analyses te maken en moet ook preventief gaan werken om grensproblemen te voorkomen.

“En er komt een soort snelle-interventie-macht, een soort mobiele en flexibele pool met 1500 grenswachten”, zegt correspondent Gwen ter Horst in Brussel. “Dat is een groot verschil met nu. Frontex moet nu steeds bedelen om grenswachten bij de lidstaten als er ergens een probleem is. Over deze nieuwe mobiele macht kunnen ze direct beschikken. De buitengrenzen bleken zo lek als een mandje. Maar wil je Schengen behouden, en dat wil iedereen, dan heeft dat een hoge prijs. Met zo’n nieuwe, flexibele macht staan de landen weer een klein beetje soevereiniteit af, al zal er nog wel even over onderhandeld moeten worden voordat een en ander is geregeld.”

Volgende week donderdag is er een top van de regeringsleiders waar het onderwerp aan de orde zal komen.

Bron: NOS