Europa in de uitverkoop

De worst die de centrale banken ons thans voor de neus houden is dat negatieve rentes en stijgende aandelenkoersen goed zijn voor de iedereen. ‘Logische’ conclusie is dan dus: hoe negatiever de rentes zijn en hoger de aandelenkoersen zijn hoe beter het met de economie gaat. Maar waarom worden de superrijken alleen maar rijker en alle andere mensen alleen maar armer?

Waarom stijgen de lonen niet? Waarom stagneert de wereldeconomie al sinds 2007? Op die vragen hebben de centrale banken geen antwoord en wimpelen ze af met dat het allemaal goed komt in de nabije toekomst. Dit mantra houden ze overigens al enkele jaren vol. Maar de realiteit is dat de te verwachten economische groei iedere keer neerwaarts moet worden bijgesteld. De afgelopen weken verlaagden de Wereldbank en het IMF opnieuw hun ramingen.

We moeten maar voor zoete koek het tovermiddel van de centrale banken slikken en geloven dat ze het beste met ons voorhebben. De tovenaars van de centrale banken zijn echter slechts illusionisten die met hun trucs ons een rad voor de ogen draaien. De negatieve rente en daaraan gekoppeld de dalende valuta’s ondermijnen de koopkracht van de bevolking. De illusionisten van de centrale banken gebruiken deze truc om tijd te ‘kopen’. De astronomische hoge schuldenberg die nooit meer terug betaald kan worden hangt als een molensteen om hun nek. Steeds meer beleggers doorzien de truc van de centrale banken en parkeren hun zuurverdiende geld in een veilige haven en zijn zelfs bereid om daarvoor een vergoeding te betalen.

Lees deze column van Jan van Gemeren verder op De Telegraaf