De strijd tegen corona bracht schade aan fundamentele rechten en vrijheden

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat de individuele vrijheid van burgers relatief blijkt te zijn. De coronawet geeft de overheid bevoegdheden die verder gaan dan in de grondwet is vastgelegd. Tweede Kamer en pers staan grotendeels machteloos.

Het kabinet gaat reizigers die uit het buitenland komen toch verplichten om een negatieve coronatest te overleggen, zo werd vorige week bekend. De rechter had deze bepaling eind vorig jaar in een kort geding verboden, omdat ze raakt aan individuele grondrechten. Maar het kabinet kondigde aan de maatregel op te nemen in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (de ‘coronawet’), zodat die toch op te leggen is.

Zo wordt stukje bij beetje duidelijk wat de coronawet allemaal mogelijk maakt.

LEES VERDER