De plundering van de wereld

Luxe voor de elites, veel ellende voor de rest. De wereld beleeft een globale herverdeling van tot nu toe ongekende omvang. De gevolgen: de winsten gaan naar enkelen, de rest van de mensheid moet betalen. Dit systeem kan niet bestaan. Het buitenparlementaire, globale financiële regime provoceert sociale onlusten. De financiële repressie bedreigt de democratie in Europa.

In een interview met Georg Hodolitsch van de Münchener FinanzBuch-Verlag (zie video aan het eind van het artikel) legt de uitgever van de Deutsche Wirtschafts Nachrichten, Michael Maier, uit dat de actuele herverdeling van onderen naar boven een enorme bedreiging voor het vreedzame samenleven ook in de samenlevingen van het Westen vormt. Het ongebreideld drukken van waardeloos geldt leidt tot uitbuiting van de bronnen. Noodzakelijkerwijs eindigt dit proces, als het niet op tijd gestopt kan worden, in de vernietiging van een op ethische waarden berustende, menselijke cultuur en de verwoesting van natuur en milieu.

Maier heeft de verbanden omschreven in zijn boek “De plundering van de wereld”. Hij vertegenwoordigt de opvatting dat er steeds nieuwe, supranationale instellingen worden gevormd, die alle politieke verantwoordelijkheden vervagen. De burgers begrijpen de wetten niet meer, maar worden gedwongen onbegrijpelijke en als onrechtvaardig gevoelde regels op te volgen. Tegelijkertijd onttrekt zich een schijnbaar steeds complexer financieel systeem aan ieder controle van de burgers: of de landen zich aan de wetten houden, is niet meer zonder twijfel vast te stellen.

Lees verder op de website van E.J. Bron