De Copernicaanse omwenteling

CopernicusDen Haag draait niet langer om u maar om Brussel!

Vijftien jaar geleden, op 1 juni 2005, wees het Nederlandse volk in een raadplegend referendum de voorgestelde Grondwet van de Europese Unie met twee derde meerderheid af. De politieke droom van een Verenigde Staten van Europa die door de traditionele partijen van ons land werd gesteund leed een harde nederlaag. Toch werd op 13 december 2007 het Verdrag van Lissabon getekend dat bijna helemaal overeenkomt met de Grondwet die in Frankrijk en Nederland per referendum was afgewezen.

Op 1 december 2009 trad dit Verdrag in werking. Gestimuleerd door de maatregelen die werden genomen om de financiën van lidstaten als Portugal, Spanje, Italië en Griekenland te saneren en de banken en de euro te redden is de macht van de Unie nog verder toegenomen. Hoewel de macht van de EU veel groter is dan in de Grondwet werd voorzien, is aan ons, het volk van Nederland, sindsdien niet meer om een oordeel gevraagd. Wij wachten daarom nog altijd op een tweede referendum, een referendum dat ons wordt ontzegd. Intussen hebben de ontwikkelingen zelf aangetoond dat de Unie twee fundamentele principes van ons land heeft ondermijnd: de nationale soevereiniteit en de nationale democratie. Sterker nog, zonder het Nederlandse volk daarin te kennen, hebben onze politici de Nederlandse soevereiniteit grotendeels overgeheveld naar de Unie.

Dat wil zeggen, ons land is geen vrije en onafhankelijke staat meer. Nederland wordt stap voor stap een provincie van een nieuw Europees imperium. De Unie is een centralistisch geleid machtsblok dat steeds openlijker streeft naar wereldmacht in concurrentie met de VS, Japan, China, India, Rusland en andere opkomende machten. Een machtsblok waar, als het puntje bij paaltje komt, de politiek in Den Haag gehoorzaam aan is. Dit is niets minder dan een Copernicaanse omwenteling: de politiek in Den Haag draait niet langer om U, de Nederlandse bevolking, de ware Soeverein van dit land, maar om ‘Brussel’. De politiek in Den Haag dient niet uw belang maar die van de Europese Unie. Dit bleek wederom in 2016 toen de Nederlandse bevolking met een ruime meerderheid tegen het EU-associatieverdrag met Oekraïne stemde. Wat gebeurde er vervolgens? Het associatieverdrag werd alsnog doorgedrukt tegen de wil van de Nederlandse bevolking en het referendum werd afgeschaft.

Wat laat dit alles onomstotelijk zien? Dat de politiek in Den Haag niet langer uw belang, het belang van de Nederlandse bevolking, als hoogste belang (h)erkent, maar gehoorzaamheid verschuldigd is aan de Europese Unie. Dit kan en mag zo niet langer doorgaan anders raken we ons land definitief kwijt en worden we een onbeduidende provincie in een groot antidemocratisch Europees imperium.

Zelfs als die ondermijning van onze nationale vrijheid door ons Nederlanders, de eigenaren van dit land, via een transparante grondwettelijke procedure was goedgekeurd, was het democratisch deficit een probleem geweest. Nu echter is de overgave van ons land aan een nieuwe machthebber, de EU, zonder onze instemming en tegen onze uitdrukkelijke wil in, een illegitieme greep naar de macht. Het is een greep naar de macht door een aantal inhoudelijk gezien vrijwel identieke politieke partijen (VVD, PvdA, CDA, D66, CU en GroenLinks) die samen het partijkartel vormen. Een kartel dat een steeds geringer aandeel van de Nederlandse bevolking uitmaakt, maar dat doordat het de afgelopen decennia de meerderheid heeft kunnen vormen in onze volksvertegenwoordiging meent het recht te hebben de soevereiniteit van vrije Nederlanders eigenmachtig op te geven, zonder daarvoor om de expliciete toestemming van de Soeverein, de Nederlanders, ons dus, te vragen.

Deze partijen, hun volksvertegenwoordigers en medestanders denken dat zij beter in staat zijn over zo’n fundamentele machtsverschuiving te oordelen dan de Nederlandse bevolking zelf. Daarmee maken zij zich medeplichtig aan de opbouw van een ondemocratische staat die door ons niet is gewild. Het wordt steeds duidelijker dat de wetgevende en uitvoerende macht in de Unie in handen van bestuurders, experts en lobbyisten ligt. Hun politiek komt niet voort uit de wil van de burgers, voor wie zij zich direct zouden moeten verantwoorden. In plaats daarvan denken zij ons belang beter te kennen dan wij zelf. Om die reden hebben ze besloten het Nederlandse volk niet nog eens om een oordeel te vragen over ontwikkelingen die leiden tot de afschaffing van de soevereiniteit van ons land. Om die reden hebben ze besloten ons een tweede referendum over het Verdrag van Lissabon te ontzeggen. Om die reden hebben ze het associatieverdrag van de EU met Oekraïne – ondanks dat de Nederlandse bevolking hier in een referendum tegen heeft gestemd – toch goedgekeurd. Om die reden hebben ze geen referenda georganiseerd over andere zeer fundamentele inperkingen van onze soevereiniteit, zoals de EU-controle op de nationale begrotingen. Om die reden hebben ze, tot slot, het referendum in ons land zelfs compleet afgeschaft…

Het is inmiddels vijf voor twaalf. Forum voor Democratie is opgericht om dit verwerpelijke, antidemocratische partijkartel te breken. Forum voor Democratie is opgericht om onze democratie en soevereiniteit te herstellen. Forum voor Democratie is opgericht om onze vrijheid terug te veroveren. Help ons voor het te laat is en stem Forum voor Democratie op 17 maart! Alleen samen kunnen we deze strijd winnen! De toekomst van u en uw kinderen om in een vrij en democratisch land te kunnen leven staat op het spel!