Privacybeleid

Laatste update: 1 november 2023

Met deze privacyverklaring wil Burgercomité-EU u graag informeren over welke (persoons)gegevens we voor welke doeleinden verzamelen en wat uw rechten zijn ten aanzien van onder meer het inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens.

Uw rechten

Onder de geldende wetgeving – met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming – heeft u een aantal rechten. Deze rechten, voor zover ze relevant zijn voor uw gebruik van de diensten die Burgercomité-EU aanbiedt, omvatten onder meer het recht om uw gegevens in te zien, om ze te laten corrigeren en om ze te laten wissen. U mag niet verplicht worden tot het verstrekken van onnodige gegevens. U heeft het recht dat uw gegevens goed beveiligd worden opgeslagen en verwerkt.

Privacy functionaris

Heeft u vragen of wensen ten aanzien van uw gegevens en de bescherming daarvan, neem dan contact met ons op via webmaster@burgercomite-eu.nl.

Beperking van de toegang tot uw data

Binnen Burgercomité-EU wordt slechts aan die medewerkers toegang gegeven tot uw gegevens die die toegang nodig hebben om hun taken te kunnen verrichten (bijvoorbeeld omdat zij de nieuwsbrief moeten versturen), en dan alleen aan die delen van uw gegevens die zij nodig hebben om hun taken te kunnen vervullen.

Cookies

Wij houden geen gebruiksstatistieken op onze website bij en analyseren geen informatie van bezoekers.

Feeds

In onze website zijn geen feeds geïntegreerd en daarmee geen cookies van derden.

Donaties

Bij donaties verwerken we de persoonsgegevens die u als donateur aan ons verstrekt voor het afhandelen van de eenmalige donaties.

Eenmalige donaties

Eenmalige donaties worden uitgevoerd door Mollie en PayPal. Voor de uitvoering van donaties via deze betaalmodule moeten deze bedrijven persoonsgegevens verwerken. Hierop is het privacybeleid van deze beide bedrijven verantwoordelijk. We raden u aan om het privacybeleid van deze bedrijven door te nemen voordat u van hun betaalmodule gebruik maakt.

Zelf overmaken

Het is ook mogelijk om uw donatie zelf direct over te maken naar onze bankrekening. In dat geval worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het overmaken van het bedrag verwerkt door uw bank en onze bank (ING).

Mailinglijsten

Voor het versturen van onze nieuwsbrief gebruiken wij MailPoet. Voor onze mailinglijsten geldt dat uw e-mailadres alleen met uw voorafgaande toestemming wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere mail die we via een mailinglijst sturen, bevat een link waarmee u uzelf direct kunt afmelden. Mocht dit niet lukken, dan kunnen wij u ook handmatig verwijderen. Stuur daarvoor een verzoekje aan webmaster@burgercomite-eu.nl of aan de privacy functionaris (zie bovenaan). Wij delen uw e-mailadres niet met anderen.

Formulieren

Als u via een formulier uw persoonlijke gegevens invult, voor bijvoorbeeld een petitie, een contactformulier of om abonnee te worden van onze nieuwsbrief, dan stellen wij alleen die gegevens verplicht die we minimaal nodig hebben voor het betreffende doel van dat formulier.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen we aankondigen op onze website.

Gebruik van deze website

Bezoek, raadpleging en gebruik van deze website impliceert de acceptatie van deze privacyverklaring en de genoemde voorwaarden. Bent u het niet eens met dit privacybeleid en deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website en de daarop aangeboden diensten.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Auteursrecht
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze toestemming (ook niet via een eigen netwerk).

Prijzen
Eventueel op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.

Aansprakelijkheid
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Hyperlinks
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze site is in beginsel toegestaan. Framing is echter verboden behoudens onze toestemming. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Wij zijn zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de informatie, de software, de producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze onze goedkeuring van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.