Burgerinitiatief voor parlementaire enquête naar invoering van de euro

Een groep prominenten is met Burgercomité-EU en Forum voor Democratie een burgerinitiatief begonnen voor een parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Ze willen daarmee achterhalen of politici wisten dat ‘de invoering van de euro niet alleen een zeer ingrijpend soevereiniteitsverlies inhield, maar ook een bijzonder groot financieel en economisch risico.’

Dat valt te lezen op de website www.peuro.nl.

De publicisten Thierry Baudet, Victor Broers en Arno Wellens hebben de aftrap gedaan en krijgen steun van onder anderen journalist Jort Kelder, hoogleraar Paul Cliteur en filosoof Ad Verbrugge.

‘Nog altijd verbaast het ons’, schrijven zij, ‘hoe het mogelijk is geweest dat zo’n ingrijpende beslissing met zo weinig kritisch debat gepaard ging. Welke rol speelde de overheid daarbij? Hoe kan het dat politici zich niet veel meer zorgen maakten over de financiële stabiliteit van ons land? Wat wisten de betrokkenen nu precies over de risico’s? En wat wisten ze niet? Hoeveel was en bleef onduidelijk, en was het wel verantwoord om zo’n ingrijpende beslissing te nemen te midden van zoveel onduidelijkheid? Realiseerde men zich dat deze euro op termijn zeer grote nieuwe machtsoverdracht aan Brussel noodzakelijk zou maken – zoals de bankenunie, het stabiliteitspact en de op handen zijnde begrotingsunie?.’

Lees meer op Trouw

,