Verwerp het diversiteitsracisme!

DiversiteitZoals u ongetwijfeld gemerkt heeft hebben we besloten in aanloop naar de verkiezingen van 17 maart vol achter Forum voor Democratie te gaan staan. Een van de redenen hiervoor is dat voor ons allebei geslacht, huidskleur en afkomst geen enkele rol speelt. Helaas zijn bijna alle andere politieke partijen slachtoffer geworden van een nieuwe intens racistische ideologie die in de Verenigde Staten tot wasdom is gekomen en vervolgens naar ons land overgewaaid: het ‘diversiteitsracisme’.

Volgens deze ideologie – op basis waarvan mensen op hun afkomst en met name hun huidskleur in plaats van hun individuele kwaliteiten worden beoordeeld – zijn ‘witten’ ‘geprivilegieerd’ en ‘onderdrukken’ ze andere ‘rassen’. Dit alles is precies zo intens racistisch en walgelijk als het in uw oren klinkt. Toch is dit ‘diversiteitsracisme’ in al onze instituten volkomen geaccepteerd geraakt en het sijpelt steeds verder door. Het media- en partijkartel gaat er, bewust dan wel onbewust, vanuit dat ‘witten’ geprivilegieerd (feitelijk zeggen ze dus: op een of andere manier ‘sterker’ of ‘superieur’!) zouden zijn. Daarom moeten ‘witten’ nu ‘vrijwillig’ op allerlei manieren in onze samenleving ‘een stapje terug doen’ om zo andere ‘rassen’ (die, dat begrijpt u wel, namelijk natuurlijk niet zonder hulp van ‘witten’ op eigen kracht vooruitgang zouden kunnen boeken!) een kans te geven.

Vandaar dat de gemeente Amsterdam stipuleert dat minimaal 30% van de ‘hogere ambtenaren’ een niet-westerse achtergrond moet hebben. ‘Niet-westers’ betekent natuurlijk ‘van kleur’ of denkt u echt dat een blanke ‘Zuid-Afrikaan’ die naar Amsterdam migreert als ‘niet-westers’ geregistreerd zal worden met haar witte huidskleur? En hoe gaat de gemeente Amsterdam dit precies doen? Eerst vragen aan alle gemeenteambtenaren om zelf hun huidskleur te komen registeren (waar doet u dat trouwens aan denken……)? En bij welke kleurcode ligt dan de grens? En hoe wordt die kleur exact gemeten? Met een ‘huidskleurmeter’? U ziet hopelijk hoe intens racistisch dit alles is!

En dan het mediakartel dat het nog zotter maakt. De NOS had zelfs een ware ‘diversiteitsbokaal’ op de redactieburelen staan. Een prijs die werd uitgereikt aan de (ongetwijfeld roomblanke!) journalist die de meeste ‘mensen van kleur’ voor de camera wist te krijgen. Alsof u een exotisch dier bent! En denk dus maar niet, mocht u toevallig een kleurtje hebben, dat de NOS u heeft gevraagd voor uw expertise. Nee, u bent vanwege uw huidskleur slechts een middel voor een NOS journalist om een gewilde ‘bokaal’ mee in de wacht te slepen. Voor het media- en partijkartel wordt u gereduceerd tot veren om mee te pronken en te laten zien hoezeer ze deugen. Dit gaat ten koste van degenen onder ons die plotseling ‘van kleur’ worden genoemd. Wie van ons als ‘van kleur’ wordt benoemd, wordt niet langer voor vol aangezien. Op basis van uw plots ‘afwijkende’ ‘niet-witte’ huidskleur wordt u tot ‘exotische’ hulpeloze gemaakt. Zo worden vele van onze medeburgers door de diversiteitsracisten expliciet buiten een door hen ontdekte ‘normatief-witte’ gemeenschap geplaatst. Een gruwel!

Het is allemaal precies zo walgelijk, intens racistisch en, voor onze medeburgers ‘van kleur’, ronduit vernederend als het klinkt. Het mediakartel en partijkartel vinden dit alles echter volkomen normaal. Hoe kan dit? De enig denkbare verklaring is dat ze zélf dus door en door racistisch zijn. Zonder hulp van ‘witte helpers’ gaan mensen ‘van kleur’ het in ons land het blijkbaar niet redden. Dit wordt ook wel toepasselijk het racisme van de ‘lage verwachtingen’ genoemd. Het is intens vernederend en zorgt ervoor dat medeburgers ‘van kleur’ ontvoogd, kunstmatig afhankelijk van ‘witte’ hulp en passief worden gemaakt. Eigen verantwoordelijkheid doet er niet toe en heeft geen zin. Als mens ‘van kleur’ kun je niets, ben je gedetermineerd door je huidskleur, wordt je ‘onderdrukt’ en moet je maar wachten tot de ‘withuid’ je met zijn ‘quota’ wil komen bevrijden. Denk u eens in wat de valse gevolgen hiervan zijn. Wanneer kinderen met deze racistische leer worden opgevoed worden ze dus gepredestineerd om te falen (wat deze racisten verder in hun ‘gelijk’ zal bevestigen). Bovendien kun je als mens ‘van kleur’, vanwege dit ‘diversiteitsracisme’ en door de kunstmatige bevoordeling van de quota die eraan gekoppeld zijn, nooit zeker weten of je iets op eigen kracht hebt bewerkstelligd of alleen maar vanwege je huidskleur als onderdeel van een quotum dat gevuld moest worden. Dit is dus een ernstige vorm van geestelijke mishandeling!

Burgercomité-EU en Forum voor Democratie verzetten zich tot in onze diepste vezels faliekant tegen elke vorm van discriminatie en racisme, inclusief positieve discriminatie en het mensverachtende diversiteitsracisme. Wij willen mensen uitsluitend op hun individuele kwaliteiten beoordelen. Etniciteit, geloof, geslacht et cetera spelen voor ons geen enkele rol. Zo hoort het in een vrije, democratische samenleving. En juist omdat wij racisme principieel verwerpen worden we door de diversiteitsracisten in de media continu van racisme beschuldigd.

Vandaar onze oproep aan Nederlanders ‘van kleur’. Bent u het zat om als zielig (en dus eigenlijk als minderwaardig) te worden beschouwd? Bent u klaar met het ‘racisme van de lage verwachtingen’ van al die roomblanke ‘deugers’ die, om zichzelf goed te kunnen voelen, u zo graag willen helpen omdat u niet voor uzelf zou kunnen zorgen? Wilt u eindelijk serieus genomen worden en met respect behandeld? Wilt u er zeker van zijn dat als u ergens wordt aangenomen dat is vanwege uw kwaliteiten en niet om een quotum ingesteld door ‘witte helpers’ te vullen? Word dan lid van Forum voor Democratie, de enige partij die faliekant tegen elke vorm van discriminatie en racisme is en alle ‘diversiteitsquota’ wil verbieden en stem 17 maart op Forum voor Democratie!