Intrekking raadgevend referendum in de Senaat: zwakke fundamenten en averechtse effecten

De Eerste Kamer staat deze maand voor de vraag of ze kan instemmen met de intrekking van de Wet raadgevend referendum, die het korte tijd mogelijk heeft gemaakt om met een groot aantal handtekeningen een adviserend referendum af te dwingen over een parlementair aanvaarde, maar maatschappelijk betwiste wet.

Met één ervaring op zak – het veelbesproken Oekraïne-referendum – nam het kabinet-Rutte III zich voor het raadgevend referendum zo spoedig mogelijk weer af te schaffen. Over een verbeterd ontwerp voor het nationaal referendum werd niet gesproken. Een raadgevend referendum over de Intrekkingswet zelf werd onmogelijk gemaakt. De Raad van State oordeelde dat de constructie die de regering hiervoor bedacht ‘juridisch effectief’ is, maar zoals het SGP-Tweede Kamerlid Bischop terecht opmerkte: “juridisch effectief is nog niet juridisch netjes of juridisch heel goed.” Laat staan bestuurlijk heel goed of wijs.

LEES VERDER

Italië krijgt ’s werelds eerste minister voor directe democratie

De Italiaanse president Sergio Mattarella heeft Riccardo Fraccaro benoemd als eerste nationale minister voor directie democratie – naast een nieuw kabinet met achttien leden. De benoeming volgt op het eerder dit jaar aangenomen stadsstatuut in de Italiaanse hoofdstad Rome met nieuwe vormen van initiatieven en referenda. Riccardo Fraccaro begon als milieuactivist op lokaal niveau in Noord-Italië. Het 37-jarige lid van de Vijf Sterren Beweging wordt verantwoordelijk voor kwesties van directe democratie in de nieuwe Italiaanse regering.

LEES VERDER

Zwitsers stemmen over geldcreatie

In Nederland werkt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid nu al meer dan twee jaar lang aan een rapport om uit te leggen waarom het Ons Geld-initiatief geen goed idee is. In Zwitserland gaat het dankzij de directe democratie wat sneller: zondag 11 juni stemmen de Zwitsers over het zogeheten Vollgeld-volksinitiatief. Op het spel staat een totale omvorming van het nationale stelsel voor geldcreatie, want als de initiatiefnemers hun zin krijgen mogen private banken straks niet meer op eigen houtje giraal geld scheppen. Vollgeld wordt gezien als de Wrekende Hand die volgde op de kredietcrisis. De bankier moet als volksvijand nummer één in de monetaire dwangbuis worden gestopt.

LEES VERDER

Een strop van spaghetti

Twintig jaar geleden maakte ik [Paul Scheffer, red.] voor deze krant een interview met André Szász over de toetreding van Italië tot de euro. De oud-directeur van De Nederlandsche Bank, die nauw betrokken was bij de onderhandelingen over de gemeenschappelijke munt, zag er weinig in: „We bouwen op drijfzand.” Toen ik hem de tekst voorlegde, schrok hij van zijn uitspraken. Na enig aandringen stemde hij toch in met publicatie. Gelukkig maar, we kunnen namelijk niet volhouden dat de crisis rond Italië als een verrassing komt.

LEES VERDER

Handelsverdrag EU bedreigt volksgezondheid

Het handelsverdrag tussen de EU en een aantal Latijns-Amerikaanse landen vormt een bedreiging voor de Europese volksgezondheid. Dat geldt bij uitstek voor het handelsverdrag met de Mercosurlanden: Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Daarom moet het verdrag per direct van tafel. Het probleem is dat de productiewijze van veel producten buiten de Europese Unie maar moeilijk herleid kan worden: dat valt aan product vaak niet af te lezen. Het gevolg is dat slechts een klein deel aan de Europese grens herkend wordt als product dat niet aan onze strenge eisen voldoet. Daar komt bij dat lang niet alle importproducten in het lab gecontroleerd worden door instanties zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In het geval van kip is dat slechts 20 procent. Oftewel: vier van de vijf Zuid-Amerikaanse kippen belanden zonder sluitende controle op uw bord. Het afsluiten van verregaande handelsverdragen met landen waarvan we weten dat de standaarden veel lager liggen, is daarom een uitermate risicovolle praktijk.

LEES VERDER

Raad van State is verdeeld en naar binnen gekeerd

De strijd is ontbrand om de opvolging van Piet Hein Donner, vice­voorzitter van de Raad van State. Maar het instituut staat, ook intern, bloot aan kritiek. Wat is er aan de hand in dit Hoog College van Staat? In een intern onderzoeksrapport van 75 pagina’s, opgesteld door een commissie van drie eigen leden van de Raad van State, worden snoeiharde oordelen geveld.

LEES VERDER

Genoeg inleidende verzoeken voor Donorreferendum

Er zijn meer dan 10.000 geldige verzoeken ingediend voor het houden van een referendum over de Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem. Op basis van deze aselecte steekproef heeft de Kiesraad 41.887 verzoeken als geldig aangemerkt. Daarmee gaat deze wet door naar de volgende, definitieve fase. Als in de definitieve fase, die loopt van vrijdag 4 mei tot en met donderdag 14 juni 2018, 300.000 geldige verzoeken zijn ontvangen, dan wordt een raadgevend referendum over de wijziging van de Wet op de orgaandonatie gehouden. U kunt vanaf vrijdagavond 4 mei digitaal het formulier voor een definitief verzoek (dus opnieuw!) invullen en tekenen.

TEKEN OP REFERENDUM.NL