Niet overtuigd van handelsverdrag

Mooi stuk van Jan van het Meer in de Leeuwarder Courant.

Het wordt afgedaan als een handelsverdrag wat we met zo veel landen hebben. En, het levert ons veel geld op. Dat zijn volgens onze Minister President Mark Rutte redenen om volmondig voor te stemmen bij het aankomend referendum op 6 april. Rutte vergat even te vertellen dat de eerste batch Euro’s welke richting Oekraïne gaat 11 miljard is, daarna zullen er nog vele volgen. Het kost ook veel geld.

De voorzitter van de Europese commissie J.C Juncker doet er nog een schepje bovenop. “Een continentale crisis gaat er uitbreken wanneer Nederland tegen het handels verdrag met de Oekraïne stemt” aldus Juncker.

Dat is behoorlijk mistig. Een handelsverdrag wat bij geen doorgang zou leiden tot een internationale crisis.
Is er ooit een crisis, lees oorlog, ontstaan omdat een handelsverdrag niet door ging; zit hier meer achter? Het zou, volgens Juncker, zelfs een overwinning zijn voor Poetin wanneer Nederland tegen het handels verdrag zou stemmen. Vreemd, de handels relatie Rusland vs Oekraïne is al jaren niet zoals het hoort. Hoe vaak waren de gasleveranties vanuit Rusland in gevaar voor Europa omdat er een financieel geschil was tussen Rusland en Oekraïne. Rusland is ondertussen in samenwerking met landen uit de EU de Oostzee pijpleiding voor gas aan het verdubbelen om de route door Oekraïne te mijden. Ook staan de belangrijke industrie en delfstof locaties in Oekraïne onder gezag van de seperatisten, welke goede banden hebben met Rusland. Zo belangrijk is dit als handelsverdrag niet.

Het zijn vreemde argumenten welke bedoelt zijn om de Nederlandse bevolking angst aan te jagen en met bevende handen hun stembiljet, met een voor stem, in de stembus te deponeren. Hoop dat minder dan 30% van de stemgerechtigde gaat stemmen, is ijdel, want ongeveer 70% zegt te gaan stemmen bij het referendum.

Tot op heden weet ik nog steeds niet of ik voor of tegen zal stemmen. Bij goed onderbouwde stellingen welke aantonen dat dit handelsverdrag mede zorgt voor meer vrede en veiligheid zal ik voor stemmen. Deze stellingen heb ik nergens kunnen ontdekken en ik zie het nog steeds als ongebreideld imperialisme van de EU waar ik een tegenstander van ben.
We zijn nog geen 6 april en ik wacht dan ook af wat er allemaal nog voor het voetlicht gebracht wordt. Juncker en Rutte hebben mij in ieder geval niet kunnen overtuigen.

Burgercomité-EU dient klacht in bij de Ombudsman

Begin december heeft Burgercomité-EU een brief gestuurd naar minister Plasterk om te verzoeken om meer stembureaus.

Afgelopen zaterdag kregen we van minister Plasterk te horen dat hij weliswaar 10 miljoen extra zal leggen bij het referendum (waarvoor dank!) maar dat hij, en daar gaat het ons natuurlijk om, niet kan garanderen dat gemeenten straks het normale aantal stemlokalen zullen inrichten. Volgens Plasterk zou dit namelijk de verantwoordelijkheid van de gemeenten zijn. De gemeenten wijzen weer naar het rijk. We worden dus van het kastje naar de muur gestuurd. Volgens ons is de minister wel degelijk (eind)verantwoordelijk voor het aankomend referendum. Vandaar dat we de volgende klacht bij de Ombudsman hebben neergelegd:

Betreft: Raadgevend referendum 6 april

Den Haag, 17 januari 2016

Geachte heer Van Zutphen,

Zoals u wellicht heeft vernomen heeft de Kamer onlangs een motie verworpen waarin de regering werd opgeroepen voldoende middelen vrij te maken voor het raadgevend referendum van 6 april 2016. Zoals veel gemeenten inmiddels hebben aangekondigd, zal dit tot gevolg hebben dat er (aanzienlijk) minder stemlokalen zullen worden ingericht dan normaal gesproken bij een landelijke verkiezing het geval is. En dat terwijl dit nota bene de eerste verkiezing is waarvoor een opkomstdrempel van 30% geldt.

Dit is des te zorgwekkender omdat vooral ouderen, gehandicapten en anderen die minder mobiel zijn zullen hierdoor (onevenredig) getroffen zullen worden omdat het voor hen moeilijk is ver(der) te reizen naar een stemlokaal. Daarmee wordt de legitimiteit van onze democratische rechtsstaat aangetast.

We hebben hierover inmiddels al contact opgenomen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister heeft ons in een brief laten weten (zie bijlage) dat hij tien miljoen euro extra ter beschikking zal stellen voor dit referendum. Daarvoor zijn we hem dankbaar. Maar de minister laat ons in dezelfde brief ook weten dat hij niet kan garanderen dat gemeenten 6 april het normale aantal stemlokalen in gebruik zullen gaan nemen omdat dit ‘een taak van de colleges van burgemeesters en wethouders’ is.

Naar onze mening en die van emeritus hoogleraar bestuursprocesrecht Twan Tak is het ministerie van Binnenlandse Zaken echter wel degelijk (systeem)verantwoordelijk voor deze landelijke verkiezing en hoort hij er daarom ook op toe te zien dat 6 april door gemeenten het normale aantal stemlokalen in gebruik zal worden genomen.

We weten uit ervaring dat de opkomst bij referenda (aanzienlijk) hoger is dan bijvoorbeeld bij verkiezingen voor het Europees parlement. Dit bleek bijvoorbeeld in 2005 bij het referendum over de Europese grondwet toen de opkomst meer dan 60% was. Ook deze keer wordt weer een hoge opkomst verwacht, meer dan de helft van de stemgerechtigde bevolking zegt nu al zeker te zullen gaan stemmen. Dat is dus in ieder geval aanzienlijk meer dan bij de laatste Europese verkiezingen.

Kortom, er is geen enkele reden, zoals veel gemeenten nu al hebben aangekondigd, een groot aantal stemlokalen bij voorbaat te sluiten. Dit lijkt daarom, zeker ook omdat dit nota bene de eerste verkiezing is met een opkomstdrempel, op een moedwillige obstructie van het democratisch proces waarvan bovendien een specifieke groep – namelijk gehandicapten, ouderen en anderen die minder mobiel zijn – 6 april het slachtoffer zullen gaan worden.

De minister van Binnenlandse Zaken hoort als (syteem)verantwoordelijke daarom naar onze mening zijn verantwoording te nemen en te garanderen dat 6 april het normale aantal stemlokalen geopend zal zijn. In zijn brief (zie bijlage) wijst hij echter die verantwoordelijkheid van de hand en verwijst hij ons door naar de gemeenten.

We zouden het erg op prijs stellen als de Ombudsman zich over deze naar onze mening dubieuze uitspraak van de minister zou willen uitspreken zeker ook omdat er een bijzonder groot belang (de legitimiteit van onze democratie) op het spel staat.

Hartelijke groeten en veel dank namens ons allemaal,

Burgercomité-EU

Binnen drie weken zal de Ombudsman uitspraak doen.

From Russia with love

Ja, u leest het goed, de koude oorlog en McCarthy zijn terug! Hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst, James Clapper, zegt in een interview dat hij eurosceptische bewegingen in Europa in de gaten houdt, waaronder ook ons referenduminitiatief.

Waarom? Omdat we wel eens onder ‘Russische invloed’ zouden kunnen staan. Onze argumenten zouden namelijk lijken op ‘Russische propaganda’ en dat is verdacht. Maar gelukkig vertelt de EU u natuurlijk niets anders dan de pure waarheid! Joram van Klaveren heeft over deze nieuwste waanzin – alsof de voorlopige inwerkingtreding van dit EU-integratieverdrag ondanks ons nog te houden referendum hierover en de sluiting van stemlokalen samen al niet krankzinnig genoeg zijn – Kamervragen gesteld, dank daarvoor! We zijn benieuwd naar de antwoorden.

Russian influence has also been detected in a referendum in the Netherlands next April over whether to block the EU’s closer relations with Ukraine. Sources said arguments deployed in support of the referendum “closely resembled” known Russian propaganda

Lees het hele artikel op The Telegraph

Leuk, Turkije binnenkort ook EU-lid!

En ja hoor, ondertussen meldt Der Spiegel, toch niet zomaar een weekblad, dat de Europese Commissie zo snel mogelijk met Turkije wil gaan onderhandelen over toetreding. Tsja, en onze tegenstanders de afgelopen weken maar bazelen dat ‘Turkije al decennia een associatieverdrag heeft maar nog steeds geen lid is’. Inderdaad, nog niet……..

Die EU-Kommission will die Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Türkei nach Informationen des SPIEGEL so schnell wie möglich wieder aufnehmen. Der neue Elan gilt als Entgegenkommen für den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, der Brüssel bei der Lösung der Flüchtlingskrise helfen soll.

Bron: Der Spiegel

Nederlanders zijn tegen EU-toetreding van de Oekraïne

Naar aanleiding van ons referenduminitiatief schreef Tom van der Meer (politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam) het onderstaande uitstekende stuk over de steun in ons land door de jaren heen voor verdere uitbreiding van de EU. Het is duidelijk, vanaf 1996 is constant een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen toetreding van de Oekraïne.

Waar zou de grens van de Europese Unie moeten liggen? Welke landen zouden we nog willen toelaten tot de EU, en welke liever niet?
De laatste uitbreiding was in juli 2013, toen Kroatië de 28ste lidstaat werd. Maar dit lijkt niet het eindpunt. Deze maand stelde Angela Merkel op bezoek in Albanië dat het lidmaatschapsverzoek van verschillende Balkan-staten niet onnodig vertraagd zou worden. Dat betekent overigens niet dat dat betekent dat die landen dus snel lid zullen worden. Zo kampen Servië en Albanië met wijdverspreide corruptie, blijft Bosnië-Herzegovina een verdeeld land, wordt Kosovo door verschillende EU-lidstaten niet erkend, en weigert Griekenland Macedonië onder die naam toe te laten. Daarnaast werd deze maand een associatieverdrag getekend met Oekraïne, Moldavië en Georgië. Voor GeenStijl was dit reden op te roepen tot een raadgevend referendum over dat associatieverdrag, mede omdat het een voorportaal tot EU-lidmaatschap zou kunnen zijn.

Bron: Stuk Rood Vlees>>>

Ondertussen in het buitenland (2)

Tja, in de Nederlandse media heeft u van onze actie nog niet veel vernomen maar buitenlandse media waaronder de EUobserver en Sputnik News besteden er al wel aandacht aan…

A popular blog and a foundation critical of the EU’s ‘democratic deficit’ and the pace of European integration are rallying Dutch citizens to support a referendum on the EU’s association agreement with Ukraine. The group, called Burgercomite-EU (Citizens’ committee EU), and the blog GeenStijl, are profiting from a new democratic tool in the Netherlands which allows citizens to call for a consultative referendum on a recently adopted law or treaty.

Bron: EUobserver>>>

Ondertussen in het buitenland (1)

Tja, in de Nederlandse media heeft u van onze actie nog niet veel vernomen, maar buitenlandse media waaronder de EUobserver en Sputnik News besteden er al wel aandacht aan…

A number of Dutch citizens are dissatisfied with the EU’s ‘democratic deficit’ and want to make use of the new Dutch legislation which enables citizens to appeal for a referendum on a recently passed law or treaty, euobserver reported. The blog Geenstijl and the group Burgercomite are collecting signatures among Dutch citizens to organize a referendum on the EU’s association agreement with Ukraine. The activists seek to promote democratic values. They criticize the current EU policy in general and its stance towards Russia in the Ukrainian conflict in particular.

Bron: Sputnik News>>>