2015 wordt het jaar van de waarheid

De vraag die in december opspeelt, is wat 2015 gaat brengen. De financiële markten krijgen het er in ieder geval al behoorlijk warm van. Waar we in oktober nog een minikrach in het vooruitzicht hadden, kwam onze Europese Super Mario weer met veelbelovende woorden om de zaak vlot te trekken.

De Amerikaanse markten noteren nieuwe hoogtepunten. Europese aandelenmarkten herstellen ook weer met procenten tegelijk en de Europese rentes dalen naar een niet eerder gezien dieptepunten. Well done, Mario.

De vraag blijft wel of Super Mario alle handen op elkaar krijgt om daadwerkelijk over te gaan tot het massaal opkopen van overheidspapier van alle landen met de Europese munt. 21 november jongstleden gaf de voorzitter van de Europese Centrale Bank een hint tijdens een conferentie in Frankfurt. Niet tijdens zijn speech maar met het vragenrondje erna. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Draghi in december met de aankondiging van een verruiming via het opkopen van overheidsobligaties komt.

Hij zal naar mijn inzicht eerst beginnen met het opkopen van bedrijfsobligaties. Dat krijgt hij sneller voor elkaar. Ingrijpen door staatsobligaties op te kopen zal voor het eerst gebeuren als de rentes in de periferie landen weer omhoog schieten. Dat geeft druk op de staatsschulden en is ook negatief voor de werkgelegenheid in die landen. In 2015 lijkt het er daarbij nu al op dat Spanje en Portugal weer te maken gaan krijgen met buitenlandse tekorten op de handelsbalans. De staatsschuld zal hierdoor verder toenemen terwijl deze al historisch hoog is.

Lees deze column van Richard Abma verder op De Financiële Telegraaf